Γλυπτά από κάρβουνο,

12/6/16


Οι εκθέσεις γλυπτικής των Λάζαρου Λαµέρα και Απόστολου Φανακίδη (φωτογραφία) φιλοξενούνται στο Ιδρυµα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. και Μ. Θεοχαράκη (Βασ. Σοφίας 9 και Μέρλιν 1, τηλ.

210-3611.206) έως τις 12 Σεπτεµβρίου. Στο σύνολο των έργων τους αποτυπώνονται αφαιρετικές, εξπρεσιονιστικές και συµβολικές τάσεις. Πρόκειται για σαράντα και πλέον σηµαντικά έργα του Λάζαρου Λαµέρα, από το 1947 έως το 1995, και τριάντα αντιπροσωπευτικά έργα της τελευταίας δουλειάς του Απόστολου Φανακίδη που βασίζονται στη συνύπαρξη ετερόκλιτων υλικών όπως το κάρβουνο µε το φως του νέον.


Αναδημοσιευση απο Νεα