Είσαι Σίγουρος/η ότι ξέρεις τους Στίχους του Εθνικού Ύμνου της Ελλάδας;

10/11/16


Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας, Διονύσιος Σολωμός,

Σε γνωρίζω από την κόψη
του σπαθιού την τρομερή,
σε γνωρίζω από την όψη
που με βιά μετράει τη γη.

Απ' τα κόκαλα βγαλμένη
των Ελλήνων τα ιερά,
και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!


Εκεί μέσα εκατοικούσες
πικραμένη, εντροπαλή,
κι ένα στόμα ακαρτερούσες,
«έλα πάλι», να σου πεί.

'Αργειε νάλθει εκείνη η μέρα,
κι ήταν όλα σιωπηλά,
γιατί τά 'σκιαζε η φοβέρα
και τα πλάκωνε η σκλαβιά.

Δυστυχής! Παρηγορία
μόνη σού έμενε να λές
περασμένα μεγαλεία
και διηγώντας τα να κλαις.

Και ακαρτέρει και ακαρτέρει
φιλελεύθερη λαλιά,
ένα εκτύπαε τ' άλλο χέρι 
από την απελπισιά,

Κι έλεες: «Πότε, α, πότε βγάνω
το κεφάλι από τσ' ερμιές;».
Και αποκρίνοντο από πάνω
κλάψες, άλυσες, φωνές.

Τότε εσήκωνες το βλέμμα
μες στα κλάιματα θολό,
και εις το ρούχο σου έσταζ' αίμα,
πλήθος αίμα ελληνικό.

Με τα ρούχα αιματωμένα
ξέρω ότι έβγαινες κρυφά
να γυρεύεις εις τα ξένα
άλλα χέρια δυνατά.

Μοναχή το δρόμο επήρες,
εξανάλθες μοναχή
δεν είν' εύκολες οι θύρες
εάν η χρεία τες κουρταλεί.

'Αλλος σου έκλαψε εις τα στήθια,
αλλ' ανάσαση καμμιά
άλλος σου έταξε βοήθεια
και σε γέλασε φρικτά.

΄Αλλοι, οϊμέ, στη συμφορά σου
οπού εχαίροντο πολύ,
«σύρε νά 'βρεις τα παιδιά σου,
σύρε», έλεγαν οι σκληροί.

Φεύγει οπίσω το ποδάρι
και ολογλήγορο πατεί
ή την πέτρα ή το χορτάρι
που τη δόξα σού ενθυμεί.
Ταπεινότατη σου γέρνει
η τρισάθλια κεφαλή,
σαν πτωχού που θυροδέρνει
κι είναι βάρος του η ζωή.

Ναι, αλλά τώρα αντιπαλεύει
κάθε τέκνο σου με ορμή,
πού ακατάπαυστα γυρεύει
ή τη νίκη ή τη θανή.

Απ' τα κόκαλα βγαλμένη
των Ελλήνων τα ιερά,
και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

Μόλις είδε την ορμή σου
ο ουρανός που για τσ' εχθρούς
εις τη γη τη μητρική σου
έτρεφ' άνθια και καρπούς,

εγαλήνεψε και εχύθει
καταχθόνια μια βοή,
και του Ρήγα σού απεκρίθη
πολεμόκραχτη η φωνή.()

΄Ολοι οι τόποι σου σ' εκράξαν
χαιρετώντας σε θερμά,
και τα στόματα εφωνάξαν
όσα αισθάνετο η καρδιά.
Εφωνάξανε ως τ' αστέρια
του Ιονίου και τα νησιά,
κι εσηκώσανε τα χέρια
για να δείξουνε χαρά,

μ' όλον πού 'ναι αλυσωμένο
το καθένα τεχνικά,
και εις το μέτωπο γραμμένο
έχει: «Ψεύτρα Ελευθεριά».

Γκαρδιακά χαροποιήθει
και του Βάσιγκτον η γη,
και τα σίδερα ενθυμήθει
που την έδεναν κι αυτή.

Απ' τον πύργο του φωνάζει,
σα να λέει σε χαιρετώ,
και τη χήτη του τινάζει
το λιοντάρι το Ισπανό.

Ελαφιάσθη της Αγγλίας
το θηρίο, και σέρνει ευθύς
κατά τ' άκρα της Ρουσίας
τα μουγκρίσματα τσ' οργής.

Εις το κίνημα του δείχνει,
πως τα μέλη ειν' δυνατά
και στου Αιγαίου το κύμα ρίχνει
μια σπιθόβολη ματιά.

Σε ξανοίγει από τα νέφη
και το μάτι του Αετού,
που φτερά και νύχια θρέφει
με τα σπλάχνα του Ιταλού

και σ' εσέ καταγυρμένος,
γιατί πάντα σε μισεί,
έκρωζ' έκρωζ' ο σκασμένος,
να σε βλάψει, αν ημπορεί.

΄Αλλο εσύ δεν συλλογιέσαι
πάρεξ που θα πρωτοπάς
δεν μιλείς και δεν κουνιέσαι
στες βρισιές οπού αγρικάς

σαν το βράχο οπού αφήνει
κάθε ακάθαρτο νερό
εις τα πόδια του να χύνει
ευκολόσβηστον αφρό

οπού αφήνει ανεμοζάλη
και χαλάζι και βροχή
να του δέρνουν τη μεγάλη,
την αιώνιαν κορυφή.

Δυστυχιά του, ω, δυστυχιά του,
οποιανού θέλει βρεθεί
στο μαχαίρι σου αποκάτου
και σ' εκείνο αντισταθεί.

Το θηρίο π' ανανογιέται
πως του λείπουν τα μικρά,
περιορίζεται, πετιέται,
αίμα ανθρώπινο διψά

τρέχει, τρέχει όλα τα δάση,
τα λαγκάδια, τα βουνά,
κι όπου φθάσει, όπου περάσει,
φρίκη, θάνατος, ερμιά

Ερμιά, θάνατος και φρίκη
όπου επέρασες κι εσύ
ξίφος έξω από τη θήκη
πλέον ανδρείαν σου προξενεί.

Ιδού, εμπρός σου ο τοίχος στέκει
της αθλίας Τριπολιτσάς
τώρα τρόμου αστροπελέκι
να της ρίψεις πιθυμάς.

Μεγαλόψυχο το μάτι
δείχνει πάντα οπώς νικεί,
κι ας ειν' άρματα γεμάτη
και πολέμιαν χλαλοή.
Σου προβαίνουνε και τρίζουν
για να ιδείς πως ειν' πολλά
δεν ακούς που φοβερίζουν
άνδρες μύριοι και παιδιά; ()

Λίγα μάτια, λίγα στόματα
θα σας μείνουνε ανοιχτά.
για να κλαύσετε τα σώματα
που θε νά 'βρει η συμφορά!

Κατεβαίνουνε, και ανάφτει
του πολέμου αναλαμπή
το τουφέκι ανάβει, αστράφτει,
λάμπει, κόφτει το σπαθί.

Γιατί η μάχη εστάθει ολίγη;
Λίγα τα αίματα γιατί;
Τον εχθρό θωρώ να φύγει
και στο κάστρο ν' ανεβεί.()

Μέτρα! Ειν' άπειροι οι φευγάτοι,
οπού φεύγοντας δειλιούν
τα λαβώματα στην πλάτη
δέχοντ', ώστε ν' ανεβούν.

Εκεί μέσα ακαρτερείτε
την αφεύγατη φθορά
να, σας φθάνει αποκριθείτε
στης νυκτός τη σκοτεινιά!()

Αποκρίνονται και η μάχη
έτσι αρχίζει, οπού μακριά
από ράχη εκεί σε ράχη
αντιβούιζε φοβερά.

Ακούω κούφια τα τουφέκια,
ακούω σμίξιμο σπαθιών,
ακούω ξύλα, ακούω πελέκια,
ακούω τρίξιμο δοντιών.

Α, τι νύκτα ήταν εκείνη
που την τρέμει ο λογισμός!
΄Αλλος ύπνος δεν εγίνει
πάρεξ θάνατου πικρός.

Της σκηνής η ώρα, ο τόπος,
οι κραυγές, η ταραχή,
ο σκληρόψυχος ο τρόπος
του πολέμου, και οι καπνοί,

και οι βροντές και το σκοτάδι
οπού αντίσκοφτε η φωτιά,
επαράσταιναν τον ΄Αδη
που ακαρτέρειε τα σκυλιά

Τ' ακαρτέρειε. Εφαίνον' ίσκιοι
αναρίθμητοι, γυμνοί,
κόρες, γέροντες, νεανίσκοι,
βρέφη ακόμη εις το βυζί.

'Ολη μαύρη μυρμηγκιάζει,
μαύρη η εντάφια συντροφιά,
σαν το ρούχο οπού σκεπάζει
τα κρεβάτια τα στερνά.

Τόσοι, τόσοι ανταμωμένοι
επετιούντο από τη γη,
όσοι ειν' άδικα σφαγμένοι
από τούρκικην οργή.

Τόσα πέφτουνε τα θερι-
σμένα αστάχια εις τους αγρούς
σχεδόν όλα εκειά τα μέρη
εσκεπάζοντο απ' αυτούς.

Θαμποφέγγει κανέν' άστρο,
και αναδεύοντο μαζί,
ανεβαίνοντας το κάστρο
με νεκρώσιμη σιωπή.

'Ετσι χάμου εις την πεδιάδα,
μες στο δάσος το πυκνό,
όταν στέλνει μίαν αχνάδα
μισοφέγγαρο χλωμό,

εάν οι άνεμοι μες στ' άδεια
τα κλαδιά μουγκοφυσούν,
σειούνται, σειούνται τα μαυράδια,
οπού οι κλώνοι αντικτυπούν.

Με τα μάτια τους γυρεύουν
όπου είν' αίματα πηχτά,
και μες στα αίματα χορεύουν
με βρυχίσματα βραχνά

και χορεύοντας μανίζουν
εις τους ΄Ελληνες κοντά,
και τα στήθια τους εγγίζουν
με τα χέρια τα ψυχρά.

Εκειό το έγγισμα πηγαίνει
βαθειά μες στα σωθικά,
όθεν όλη η λύπη βγαίνει,
και άκρα αισθάνονται ασπλαχνιά.

Τότε αυξαίνει του πολέμου
ο χορός τρομακτικά,
σαν το σκόρπισμα του ανέμου
στου πελάου τη μοναξιά.

Κτυπούν όλοι απάνου κάτου
κάθε κτύπημα που εβγεί
είναι κτύπημα θανάτου
χώρις να δευτερωθεί.

Κάθε σώμα ιδρώνει, ρέει
λες κι εκείθενε η ψυχή
απ' το μίσος που την καίει
πολεμάει να πεταχθεί.

Της καρδίας κτυπίες βροντάνε
μες στα στήθια τους αργά,
και τα χέρια όπου χουμάνε
περισσότερο ειν' γοργά.

Ουρανός γι' αυτούς δεν είναι,
ουδέ πέλαγο, ουδέ γη
γι' αυτούς όλους το παν είναι
μαζωμένο αντάμα εκεί.

Τόση η μάνητα κι η ζάλη,
που στοχάζεσαι μη πως
από μία μεριά και απ' άλλη
δεν είνει ένας ζωντανός.

Κοίτα χέρια απελπισμένα
πώς θερίζουνε ζωές!
Χάμου πέφτουνε κομμένα
χέρια, πόδια, κεφαλές,

και παλάσκες και σπαθία
με ολοσκόρπιστα μυαλά,
και με ολόσχιστα κρανία,
σωθικά λαχταριστά.

Προσοχή καμία δεν κάνει
κανείς, όχι, εις τη σφαγή
πάνε πάντα εμπρός. Ω, φθάνει,
φθάνει έως πότε οι σκοτωμοί;

Ποιος αφήνει εκεί τον τόπο,
πάρεξ όταν ξαπλωθεί;
Δεν αισθάνονται τον κόπο
και λες κι είναι εις την αρχή.

Ολιγόστευαν οι σκύλοι,
και «Αλλά», εφώναζαν, «Αλλά»,
και των Χριστιανών τα χείλη
«φωτιά», εφώναζαν, «φωτιά».

Λιονταρόψυχα, εκτυπιούντο,
πάντα εφώναζαν «φωτιά»,
και οι μιαροί κατασκορπιούντο,
πάντα σκούζοντας «Αλλά».

Παντού φόβος και τρομάρα
και φωνές και στεναγμοί
παντού κλάψα, παντού αντάρα,
και παντού ξεψυχισμοί.

Ήταν τόσοι! Πλέον το βόλι
εις τ' αυτιά δεν τους λαλεί.
'Ολοι χάμου εκείτοντ' όλοι
εις την τέταρτην αυγή.

Σαν ποτάμι το αίμα εγίνη
και κυλάει στη λαγκαδιά,
και το αθώο χόρτο πίνει
αίμα αντίς για τη δροσιά.

Της αυγής δροσάτο αέρι,
δεν φυσάς τώρα εσύ πλιο
στων ψευδόπιστων το αστέρι()
φύσα, φύσα εις το ΣΤΑΥΡΟ!

Απ' τα κόκαλα βγαλμένη
των Ελλήνων τα ιερά,
και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

Της Κορίνθου ιδού και οι κάμποι
δεν λάμπ' ήλιος μοναχά
εις τους πλάτανους, δεν λάμπει
εις τ' αμπέλια, εις τα νερά.

Εις τον ήσυχον αιθέρα
τώρα αθώα δεν αντηχεί
τα λαλήματα η φλογέρα,
τα βελάσματα το αρνί.

Τρέχουν άρματα χιλιάδες
σαν το κύμα εις το γιαλό,
αλλ' οι ανδρείοι παλληκαράδες
δεν ψηφούν τον αριθμό.

Ω τρακόσιοι, σηκωθείτε
και ξανάλθετε σε μας
τα παιδιά σας θελ' ιδείτε
πόσο μοιάζουνε με σας.

'Ολοι εκείνοι τα φοβούνται
και με πάτημα τυφλό
εις την Κόρινθο αποκλειούνται
κι όλοι χάνουνται απ' εδώ.

Στέλνει ο άγγελος του ολέθρου
πείνα και θανατικό,
που με σχήμα ενός σκελέθρου
περπατούν αντάμα οι δυο

και πεσμένα εις τα χορτάρια
απεθαίνανε παντού
τα θλιμμένα απομεινάρια
της φυγής και του χαμού.

Κι εσύ αθάνατη, εσύ θεία,
που ότι θέλεις ημπορείς.
εις τον κάμπο, Ελευθερία,
ματωμένη περπατείς.

Στη σκια χεροπιασμένες,()
στη σκια βλέπω κι εγώ
κρινοδάχτυλες παρθένες
οπού κάνουνε χορό.

Στο χορό γλυκογυρίζουν
ωραία μάτια ερωτικά,
και εις την αύρα κυματίζουν
μαύρα, ολόχρυσα μαλλιά.

Η ψυχή μου αναγαλλιάζει
πως ο κόρφος καθεμιάς
γλυκοβύζαστο ετοιμάζει
γάλα ανδρείας κι ελευθεριάς.

Μες στα χόρτα, τα λουλούδια,
το ποτήρι δεν βαστώ
φιλελεύθερα τραγούδια
σαν τον Πίνδαρο εκφωνώ.

Απ' τα κόκαλα βγαλμένη
των Ελλήνων τα ιερά,
και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

Πήγες εις το Μεσολόγγι
την ημέρα του Χριστού,
μέρα που άνθισαν οι λόγγοι()
για το τέκνο του Θεού.

Σου 'λθε εμπρός λαμποκοπώντας
η Θρησκεία μ' ένα σταυρό,
και το δάκτυλο κινώντας
οπού ανεί τον ουρανό,
«σ' αυτό», εφώναξε, «το χώμα
στάσου ολόρθη, Ελευθεριά!».
Και φιλώντας σου το στόμα
μπαίνει μες στην εκκλησιά.()

Εις την τράπεζα σιμώνει,
και το σύγνεφο το αχνό
γύρω γύρω της πυκνώνει
που σκορπάει το θυμιατό.

Αγρικάει την ψαλμωδία
οπού εδίδαξεν αυτή
βλέπει τη φωταγωγία
στους Αγίους εμπρός χυτή.

Ποιοι είν' αυτοί που πλησιάζουν
με πολλή ποδοβολή,
κι άρματ', άρματα ταράζουν;
Επετάχτηκες εσύ!

Α, το φως που σε στολίζει,
σαν ηλίου φεγγοβολή,
και μακρίθεν σπινθηρίζει,
δεν είναι, όχι, από τη γη.

Λάμψιν έχει όλη φλογώδη
χείλος, μέτωπο, οφθαλμός
φως το χέρι, φως το πόδι,
κι όλα γύρω σου είναι φως.

Το σπαθί σου αντισηκώνεις,
τρία πατήματα πατάς,
σαν τον πύργο μεγαλώνεις,
κι εις το τέταρτο κτυπάς.

Με φωνή που καταπείθει
προχωρώντας ομιλείς:
«Σήμερ', άπιστοι, εγεννήθη,
ναι, του κόσμου ο Λυτρωτής.

Αυτός λέγει, αφοκρασθείτε:
"Εγώ ειμ' 'Αλφα, Ωμέγα εγώ()
πέστε, που θ' αποκρυφθείτε
εσείς όλοι, αν οργισθώ;

Φλόγα ακοίμητην σας βρέχω,
που, μ' αυτήν αν συγκριθεί
κείνη η κάτω οπού σας έχω,
σαν δροσιά θέλει βρεθεί.

Κατατρώγει, ωσάν τη σχίζα,
τόπους άμετρα υψηλούς,
χώρες, όρη από τη ρίζα,
ζώα και δέντρα και θνητούς.

Και το παν το κατακαίει,
και δεν σώζεται πνοή,
πάρεξ του άνεμου που πνέει
μες στη στάχτη τη λεπτή"».

Κάποιος ήθελε ερωτήσει:
Του θυμού Του εισ' αδελφή;
Ποιος είν' άξιος να νικήσει
ή με σε να μετρηθεί;

Η γη αισθάνεται την τόση
του χεριού σου ανδραγαθιά,
που όλην θέλει θανατώσει
τη μισόχριστη σπορά.

Την αισθάνονται και αφρίζουν
τα νερά, και τ' αγρικώ
δυνατά να μουρμουρίζουν
σαν ρυάζετο θηριό.

Κακορίζικοι, πού πάτε
του Αχελώου μες στη ροή()
και πιδέξια πολεμάτε
από την καταδρομή

να αποφύγετε; Το κύμα
έγινε όλο φουσκωτό
εκεί ευρήκατε το μνήμα
πριν να ευρείτε αφανισμό.

Βλασφημάει, σκούζει, μουγκρίζει
κάθε λάρυγγας εχθρού,
και το ρεύμα γαργαρίζει
τες βλασφήμιες του θυμού.

Σφαλερά τετραποδίζουν
πλήθος άλογα, και ορθά
τρομασμένα χλιμιντρίζουν
και πατούν εις τα κορμιά.

Ποίος στο σύντροφον απλώνει
χέρι, ωσάν να βοηθηθεί
ποίος τη σάρκα του δαγκώνει
όσο που να νεκρωθεί.

Κεφαλές απελπισμένες,
με τα μάτια πεταχτά,
κατά τ' άστρα σηκωμένες
για την ύστερη φορά.

Σβιέται -αυξαίνοντας η πρώτη
του Αχελώου νεροσυρμή-
το χλιμίντρισμα και οι κρότοι
και του ανθρώπου οι γογγυσμοί.

Έτσι ν' άκουα να βουίξει
τον βαθύν Ωκεανό,
και στο κύμα του να πνίξει
κάθε σπέρμα αγαρηνό!

Και εκεί πού 'ναι η Αγία Σοφία
μες στους λόφους τους επτά,
όλα τ' άψυχα κορμία,
βραχοσύντριφτα, γυμνά,

σωριασμένα να τα σπρώξει
η κατάρα του Θεού,
κι απ' εκεί να τα μαζώξει
ο αδελφός του Φεγγαριού.()

Κάθε πέτρα μνήμα ας γένει,
κι η Θρησκεία κι η Ελευθεριά
μ' αργό πάτημα ας πηγαίνει
μεταξύ τους και ας μετρά.

Ένα λείψανο ανεβαίνει
τεντωτό, πιστομητό,
κι άλλο ξάφνου κατεβαίνει
και δεν φαίνεται, και πλιο

και χειρότερα αγριεύει
και φουσκώνει ο ποταμός
πάντα, πάντα περισσεύει
πολύ φλοίσβισμα και αφρός.

Α, γιατί δεν έχω τώρα
τη φωνή του Μωυσή;
Μεγαλόφωνα την ώρα 
οπού εσβιούντο οι μισητοί,
το Θεόν ευχαριστούσε
στου πελάου τη λύσσα εμπρός,
και τα λόγια ηχολογούσε
αναρίθμητος λαός.

Ακλουθάει την αρμονία
η αδελφή του Ααρών,
η προφήτισσα Μαρία,
μ' ένα τύμπανο τερπνόν()

και πηδούν όλες οι κόρες
με τσ' αγκάλες ανοικτές,
τραγουδώντας, ανθοφόρες,
με τα τύμπανα κι εκειές.

Σε γνωρίζω από την κόψη
του σπαθιού την τρομερή,
σε γνωρίζω από την όψη
που με βία μετράει τη γη.

Εις αυτήν, είν' ξακουσμένο,
δεν νικιέσαι εσύ ποτέ
όμως, όχι, δεν είν' ξένο
και το πέλαγο για σε.

Το στοιχείον αυτό ξαπλώνει
κύματ' άπειρα εις τη γη,
με τα οποία την περιζώνει,
κι είναι εικόνα σου λαμπρή.

Με βρυχίσματα σαλεύει
που τρομάζει η ακοή
κάθε ξύλο κινδυνεύει
και λιμνιώνα αναζητεί.

Φαίνετ' έπειτα η γαλήνη
και το λάμψιμο του ηλιού,
και τα χρώματα αναδίνει
του γλαυκότατου ουρανού.

Δεν νικιέσαι, είν' ξακουσμένο,
στην ξηράν εσύ ποτέ
όμως όχι δεν είν' ξένο
και το πέλαγο για σέ.

Περνούν άπειρα τα ξάρτια,
και σαν λόγγος στριμωχτά
τα τρεχούμενα κατάρτια,
τα ολοφούσκωτα πανιά.

Συ τες δύναμές σου σπρώχνεις,
και αγκαλά δεν είν' πολλές,
πολεμώντας, άλλα διώχνεις,
άλλα παίρνεις, άλλα καις.

Μ' επιθυμία να τηράζεις
δύο μεγάλα σε θωρώ,()
και θανάσιμον τινάζεις
εναντίον τους κεραυνό.

Πιάνει, αυξαίνει, κοκκινίζει,
και σηκώνει μια βροντή,
και το πέλαο χρωματίζει
με αιματόχροη βαφή.
Πνίγοντ' όλοι οι πολεμάρχοι
και δεν μνέσκει ένα κορμί
χαίρου, σκιά του Πατριάρχη,
που σε πέταξαν εκεί.

Εκρυφόσμιγαν οι φίλοι
με τσ' εχθρούς τους τη Λαμπρή,
και τους έτρεμαν τα χείλη
δίνοντάς τα εις το φιλί.

Κειες τες δάφνες που εσκορπίστε()
τώρα πλέον δεν τες πατεί,
και το χέρι οπού εφιλήστε
πλέον, α, πλέον δεν ευλογεί.

'Ολοι κλαψτε αποθαμένος
ο αρχηγός της Εκκλησιάς
κλάψτε, κλάψτε κρεμασμένος
ωσάν να 'τανε φονιάς!

'Εχει ολάνοικτο το στόμα
π' ώρες πρώτα είχε γευθεί
τ' Άγιον Αίμα, τ' Άγιον Σώμα
λες πως θε να ξαναβγεί

η κατάρα που είχε αφήσει,
λίγο πριν να αδικηθεί,
εις οποίον δεν πολεμήσει
και ημπορεί να πολεμεί.

Την ακούω, βροντάει, δεν παύει
εις το πέλαγο, εις τη γη,
και μουγκρίζοντας ανάβει
την αιώνιαν αστραπή.

Η καρδιά συχνοσπαράζει.
Πλην τι βλέπω; Σοβαρά
να σωπάσω με προστάζει
με το δάκτυλο η θεά.

Κοιτάει γύρω εις την Ευρώπη
τρεις φορές μ' ανησυχιά
προσηλώνεται κατόπι
στην Ελλάδα, και αρχινά:

«Παλληκάρια μου, οι πολέμοι
για σας όλοι είναι χαρά,
και το γόνα σας δεν τρέμει
στους κινδύνους εμπροστά.

Απ' εσάς απομακραίνει
κάθε δύναμη εχθρική,
αλλά ανίκητη μια μένει
που τες δάφνες σας μαδεί.

Μία, που όταν ωσάν λύκοι
ξαναρχόστενε ζεστοί,
κουρασμένοι από τη νίκη,
αχ, το νου σάς τυραννεί.

Η Διχόνοια που βαστάει
ένα σκήπτρο η δολερή
καθενός χαμογελάει,
"πάρ' το", λέγοντας, "και συ".

Κειο το σκήπτρο που σας δείχνει
έχει αλήθεια ωραία θωριά
μην το πιάστε, γιατί ρίχνει
εισέ δάκρυα θλιβερά.

Από στόμα οπού φθονάει,
παλληκάρια, ας μην πωθεί,
πως το χέρι σας κτυπάει
του αδελφού την κεφαλή.

Μην ειπούν στο στοχασμό τους
τα ξένη έθνη αληθινά:
"Εάν μισούνται ανάμεσό τους
δεν τους πρέπει ελευθεριά".

Τέτοια αφήστενε φροντίδα
όλο το αίμα οπού χυθεί
για θρησκεία και για πατρίδα
όμοιαν έχει την τιμή.

Στο αίμα αυτό, που δεν πονείτε
για πατρίδα, για θρησκειά,
σας ορκίζω, αγκαλισθείτε
σαν αδέλφια γκαρδιακά.

Πόσο λείπει, στοχασθείτε,
πόσο ακόμη να παρθεί
πάντα η νίκη, αν ενωθείτε,
πάντα εσάς θ' ακολουθεί.

Ω ακουσμένοι εις την ανδρεία,
καταστήστε ένα Σταυρό
και φωνάξετε με μία:
"Βασιλείς, κοιτάξτ' εδώ!

Το σημείον που προσκυνάτε
είναι τούτο, και γι' αυτό
ματωμένους μας κοιτάτε
στον αγώνα το σκληρό.

Ακατάπαυστα το βρίζουν
τα σκυλιά και το πατούν
και τα τέκνα του αφανίζουν,
και την πίστη αναγελούν.

Εξ αιτίας του εσπάρθη, εχάθη
αίμα αθώο χριστιανικό,
που φωνάζει από τα βάθη
της νυκτός: Να εκδικηθώ.

Δεν ακούτε, εσείς εικόνες
του Θεού, τέτοια φωνή;
Τώρα επέρασαν αιώνες
και δεν έπαυσε στιγμή.

Δεν ακούτε; Εις κάθε μέρος
σαν του Άβελ καταβοά
δεν ειν' φύσημα του αέρος
που σφυρίζει εις τα μαλλιά.

Τι θα κάμετε; Θ' αφήστε
να αποκτήσομεν εμείς
λευθεριάν, ή θα την λύστε
εξ αιτίας πολιτικής;

Τούτο ανίσως μελετάτε
ιδού εμπρός σας τον Σταυρό:
Βασιλείς, ελάτε, ελάτε,
και κτυπήσετε κι εδώ!"».Aναδημοσιευση από Οτε ΝεΤ
read more ►
0 σχόλια

Συγχαρητήρια στο Face Book Πρόσθεσε Αρχαία Ελληνικά στις Γλώσσες Επιλογής Χρηστών,

4/11/16
Το Facebook πρόσθεσε στις γλώσσες Αρχαία Ελληνικά και σε ρωτάει "τι δοκείς;"
Τι δοκείς; Ἐχθές ἐν 12:58μ.μ., 16 ὧραι, Σχόλιον γράφειν... Το Facebook πρόσθεσε στις γλώσσες Αρχαία ελληνικά 

Πως το Φτιάχνεται:
Είναι απλό. Πηγαίνετε στις ρυθμίσεις (settings)

Και αμέσως μετά στη γλώσσα (language)

Σκρολάρετε μέχρι τα Ελληνικά. Ακριβώς από κάτω είναι τα Αρχαία Ελληνικά. 

Επιλέξτε. Σώστε.

Απολαύστε!


Aναδημοσιευση από womantoc.gr
read more ►
0 σχόλια

Υπομονή και επιμέλεια Είναι το κλειδί της Κρίσης,

30/9/16

,

Επέστρεψα να εργαστώ στην Ελλάδα της κρίσης,

Από τις ΗΠΑ πίσω στην πατρίδα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ

Επέστρεψαν για να εργαστούν – εν µέσω οικονοµικής κρίσης – λέγοντας «όχι» σε προοπτικές καριέρας στις Ηνωµένες Πολιτείες. 

Τρεις έλληνες φοιτητές εξηγούν στα «ΝΕΑ» τι τους οδήγησε – καλώς ή κακώς – σε αυτή τους την επιλογή.  

Οπως εκατοντάδες χιλιάδες έλληνες φοιτητές,  η 27χρονη Ασπασία Δασκαλοπούλου αποφάσισε να κάνει µεταπτυχιακό στο εξωτερικό. Σπούδασε δηµοσιογραφία στο Πανεπιστήµιο της Βοστώνης, ειδικεύτηκε στο επιστηµονικό ρεπορτάζ και το 2009 – λίγους µήνες µετά την αποφοίτησή της – εργαζόταν ήδη σε µια εταιρεία παραγωγής επιστηµονικών ντοκιµαντέρ στην ίδια πόλη. 

Η πρόσφατη έρευνα της Καπα Research, που θέλει το 73,6% των ελλήνων αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ ηλικίας 22 έως 35 ετών να οραµατίζονται τη φυγή για δουλειά στο εξωτερικό δεν την αφορά. Εκείνη επέλεξε να επιστρέψει στην Ελλάδα. 

Τον Φεβρουάριο του 2010 µετακόµισε στην Αθήνα για να συνεχίσει εδώ την καριέρα της. «Οσο βρισκόµουν στην Αµερική, δεν είχα συνειδητοποιήσει πλήρως το µέγεθος της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα, αλλά ξέροντας ότι έχω τα απαραίτητα εφόδια, δεν είχα τίποτα να φοβηθώ», λέει χαµογελώντας. Σήµερα εργάζεται ως δηµοσιογράφος σε τηλεοπτικό σταθµό. 

Σύµφωνα µε στοιχεία της Εurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης, περίπου 23 εκατοµµύρια άνδρες και γυναίκες – από τους οποίους τα 16 εκατοµµύρια ζουν και εργάζονται στις χώρες της ευρωζώνης – ήταν άνεργοι τον Σεπτέµβριο του 2010. Υπολογίζεται, µάλιστα, ότι µόνο στις χώρες του ευρώ 67.000 άνθρωποι έχασαν τις δουλειές τους µεταξύ Αυγούστου και Σεπτεµβρίου. 

«Θέλει υποµονή». «Αν θέλεις να επιστρέψεις για να εργαστείς στην Ελλάδα πρέπει να έχεις υποµονή», λέει στα «ΝΕΑ» η 27χρονη υπάλληλος διαφηµιστικής εταιρείας, Ελένη Μαργαρίτη. Μετά το µεταπτυχιακό της έκανε την πρακτική της άσκηση σε µεγάλη διαφηµιστική εταιρεία στη Βοστώνη και επέστρεψε στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2008. Για δύο µήνες έστελνε βιογραφικά, περνούσε από συνεντεύξεις και απέρριπτε θέσεις εργασίας, οι οποίες δεν ταίριαζαν ακριβώς στον τοµέα στον οποίο είχε ειδικευτεί στην Αµερική. 
Τελικά, όπως λέει, αποδέχθηκε πρόταση µεγάλης πολυεθνικής διαφηµιστικής εταιρείας. 
«Σίγουρα, η επαγγελµατική επιτυχία εξαρτάται από τις ικανότητες του  καθενός, τον παράγοντα τύχη και φυσικά τις φιλοδοξίες του για το µέλλον. Συνήθως, όµως, η υποµονή και η σκληρή δουλειά ανταµείβονται», λέει η κ. Μαργαρίτη. «Γνωρίζω άλλους φοιτητές, που σπούδασαν στο εξωτερικό, 
επέστρεψαν και δεν βρήκαν ακόµα δουλειά. Δεν το έχω µετανιώσει. Οσα έµαθα στην Αµερική µε έχουν βοηθήσει να αυξήσω τον µισθό µου και να ανέλθω γρηγορότερα στην ιεραρχία», λέει. 

Η ανεργία. Σύµφωνα µε στοιχεία της Εurostat, ανάµεσα στις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η Ολλανδία έχει το χαµηλότερο ποσοστό ανεργίας – µόλις 4,4% – και η Ισπανία το υψηλότερο, 20,8%. Οι µεγαλύτερες αυξήσεις στα ποσοστά ανεργίας για το πρώτο εξάµηνο του 2010 εµφανίστηκαν στην Εσθονία, τη Λιθουανία, αλλά και την Ελλάδα, όπου η ανεργία αυξήθηκε στο 12,2% από το 9,1%, όπου βρισκόταν το δεύτερο εξάµηνο του 2009. 

«Οταν είµαστε στο εξωτερικό βλέπουµε την Ελλάδα ως ένα µικρό χωριό. Δεν είναι», λέει στα «ΝΕΑ» η κ. Μαργαρίτη. 

«Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνώση, δύναµη και ενέργεια να κάνουν κάτι παραπάνω, αρκεί να τους βρεις και να ενταχθείς σε έναν χώρο και ένα πλαίσιο εργασίας το οποίο σε καλύπτει», συµπληρώνει.«Εκανα λάθος που επέστρεψα» 

Εχοντας σπουδάσει πολιτικές επιστήµες, µε ειδίκευση στις αµερικάνικες σπουδές, ο κ. Βασιλειάδης επέστρεψε, όπως λέει, στην Ελλάδα για να εργαστεί σε πολιτικό γραφείο ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2009. «Δεν κατάφερα να βρω κάτι καλύτερο στην Αµερική», 

λέει.

«Πριν φύγω από τις Ηνωµένες Πολιτείες έπεσε στα χέρια µου ένα περιοδικό του πανεπιστηµίου. Ανέφερε πως ενώ τον Μάιο του 2008 υπήρχε 80% απορρόφηση των αποφοίτων του στην εργασία αγοράς, τον Μάιο του 2009 αυτό το ποσοστό έπεσε στο 20%», συµπληρώνει. Σύµφωνα µε τον κ. Βασιλειάδη, η πολιτική επιστήµη στην Ελλάδα δεν έχει πολλές εφαρµογές στην αγορά εργασίας. «Σίγουρα το όνοµα του πανεπιστηµίου µε βάζει µπροστά από τον ανταγωνισµό, αλλά λόγω κρίσης υπάρχουν άνθρωποι 30 ή 35 χρονών, οι οποίοι κυνηγούν τις ίδιες δουλειές µε εµένα, έχοντας µεγαλύτερη εργασιακή εµπειρία», συµπληρώνει. 

Aναδημοσιευση από Νεα
read more ►
0 σχόλια

Παύλος Σιδηρόπουλος 1948 – 1990 γεννήθηκε σαν σήμερα Να Ζούμε να τον θυμόμαστε!

27/7/16


Παύλος Σιδηρόπουλος
1948 – 1990,

Ο Παύλος Σιδηρόπουλος γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου του 1948 στην Αθήνα. Ήταν δισέγγονος του Αλέξη Ζορμπά και ανιψιός της γνωστής ποιήτριας Έλλης Αλεξίου. Σ' αυτές τις δύο διαφορετικές του ρίζες έβλεπε την αιτία της συνύπαρξης σ' αυτόν του ρόκερ και του σκεπτικιστή.

Η μουσική του πορεία ξεκινά το 1970 από τη Θεσσαλονίκη, όπου σπουδάζει Μαθηματικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εκεί γνωρίζει τον Παντελή Δεληγιαννίδη, με τον οποίο δημιουργούν το ντουέτο «Δάμων και Φιντίας». Μαζί κυκλοφορούν τον δίσκο 45 στροφών «Το ξέσπασμα / Ο κόσμος τους» και συμμετέχουν στη συλλογή «Ζωντανοί στο κύτταρο». Από το 1972 έως το 1974 ενσωματώνονται στα «Μπουρμπούλια». Καρπός αυτής της συνεργασίας είναι το 7ινστο «Ο Ντάμης ο σκληρός».

Εν μέσω δικτατορίας, το σχήμα διαλύεται και τα «Μπουρμπούλια» ακολουθούν τον Διονύση Σαββόπουλο. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος επιλέγει να συνεργαστεί με τον Γιάννη Μαρκόπουλο και συμμετέχει ως τραγουδιστής σε τρεις δίσκους του: «Θεσσαλικός Κύκλος», «Μετανάστες» και «Οροπέδιο».

Το 1976 δημιουργεί, μαζί με τους Βασίλη και Νίκο Σπυρόπουλο, το γκρουπ «Σπυριδούλα» και κυκλοφορούν ίσως τον κορυφαίο δίσκο της ελληνικής ροκ δισκογραφίας, τον «Φλου». Και αυτό το σχήμα διαλύεται, αφήνοντας πίσω του έναν ολοκληρωμένο ροκ ήχο και μια σειρά συναυλιών.

Το 1979 ο Παύλος Σιδηρόπουλος δημιουργεί το σχήμα «Εταιρία Καλλιτεχνών», με αγγλικό στίχο, χωρίς όμως καμία δισκογραφική δουλειά. Την ίδια περίοδο κάνει και το κινηματογραφικό του ντεμπούτο, ως πρωταγωνιστής στην ταινία του Αντρέα Θωμόπουλου «Ο Ασυμβίβαστος», ενώ ο ίδιος ερμηνεύει και το soundtrack της ταινίας, τραγούδια του οποίου αποτελούν κάποια από τα πλέον γνωστά του, όπως το «Να μ' αγαπάς». Επίσης, συμμετέχει στην ταινία «Αλδεβαράν» με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Πουλικάκο, η οποία προβλήθηκε μόνο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Στη μικρή καριέρα του ως ηθοποιός περιλαμβάνεται και μια τηλεοπτική εμφάνιση στο σήριαλ του Κώστα Φέρρη «Οικογένεια Ζαρντή», που προβλήθηκε στην ΕΡΤ-1.

Η συνεχής αλλαγή συνεργατών σταματάει το 1980. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος καταλήγει σ' ένα σχήμα, τους «Απροσάρμοστους», που με λίγες αλλαγές παίζει μαζί τους μέχρι το τέλος. Το 1982 κυκλοφορεί ο δίσκος «Εν Λευκώ», ο οποίος αντιμετώπισε προβλήματα λογοκρισίας για 3 κομμάτια, για προτροπή στη χρήση ναρκωτικών και για προσβολή της δημοσίας αιδούς. Το 1985 κυκλοφορεί σε παραγωγή Δημήτρη Πουλικάκου το δίσκο «Zorba the freak» και το 1989 το «Χωρίς Μακιγιάζ» που είναι ζωντανά ηχογραφημένος στο «Μετρό».

Το 1990 ο Παύλος Σιδηρόπουλος αντιμετωπίζει προβλήματα με το δεξί του χέρι που προφανώς από κάποιο πρόβλημα στα αγγεία παραλύει. Στις 6 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, ευρισκόμενος στο σπίτι μιας φίλης του στο Νέο Κόσμο, πέφτει σε κώμα από υπερβολική χρήση ηρωίνης και αφήνει την τελευταία του πνοή κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Κηδεύτηκε στις 10 Δεκεμβρίου, στο κοιμητήριο του Κόκκινου Μύλου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Δισκογραφία
Το ξέσπασμα / O κόσμος τους (Zodiac, 1971)
Ο Γερο-Μαθιός (Zodiac, 1971)
Ο Ντάμης ο σκληρός/ Απογοήτευση (Zodiac, 1972)
Φλου (ΕΜΙ, 1978)
Εν λευκώ (ΕΜΙ, 1982)
Zorba the freak (ΕΜΙ,1985)
Παύλος Σιδηρόπουλος (EMI, 1987)
Χωρίς μακιγιάζ - Ζωντανή ηχογράφηση (MBI, 1989)
Άντε και καλή τύχη μάγκες (ΕΜΙ, 1991)
Τα μπλουζ του πρίγκηπα (MBI, 1992)
Παύλος Σιδηρόπουλος (EMI, 1993)
Εν αρχή ην ο λόγος (7η Διάσταση, 1994)
O Ασυμβίβαστος και Πέντε Σπάνια τραγούδια (Lyra, 1994)
Ταξιδεύοντας (7η Διάσταση,1996)
Επιτυχίες (ΜΒΙ,1997)
Στιγμές (Δίφωνο, 1997)
Day after Day (ΕΜΙ, EP με δύο ανέκδοτα τραγούδια, 2001)
Τα τραγούδια του Παύλου (EMI, 2002)
Επιλεγμένες Συμμετοχές
Ζωντανοί στο Κύτταρο (Zodiac, 1971)
Θεσσαλικός κύκλος, του Γιάννη Μαρκόπουλου (EMI - COLUMBIA, 1975)
Ανεξάρτητα, του Γιάννη Μαρκόπουλου (EMI, 1975)
Οροπέδιο, του Γιάννη Μαρκόπουλου (EMI, 1976)
Crazy love στου Ζωγράφου (ΜΙΝΟS, 1979)
Σε άλλη γη, του Σταύρου Λογαρίδη (1980)
Νοκ άουτ, του Γιώργου Χατζηνάσιου (Minos,1986)
H Συναυλία στο Ηρώδειο, του Γιάννη Μαρκόπουλου (PHILIPS, 1990)


ΠΗΓΗ: http://www.sansimera.gr/biographies/26#ixzz4FdolbyXI
Aναδημοσιευση από Σαν Σήμερα!
read more ►
0 σχόλια

Λύση στην Κρίση: Ομιλία , Έρωτας..Ε. Κριαράς!

17/7/16


Εμμανουήλ Κριαράς: ο έρωτας ζει και πέρα από τα 104,«Ερωτεύτηκα πολύ. Έζησα όλη μου τη ζωή ερωτευμένος. Με την κυριολεξία του όρου. Με συγκίνηση», λέει ο καθηγητής Εμμ. Κριαράς

 «Είμαι ακόμα ερωτευμένος μαζί της. Όχι, όχι δεν πιστεύω ότι "νιώθει" κι εκείνη το ίδιο. Δεν πιστεύω στη μεταθανάτια ζωή διότι δεν μπορώ να αποδείξω τίποτα. Η συναισθηματική εξάρτηση όμως πάντα υπάρχει. Έζησα μαζί της 65 χρόνια έγγαμου βίου», λέει ο Εμμανουήλ Κριαράς για τη σύζυγό του, Αικατερίνη

«Έρωτας είναι η επιδίωξη του ιδανικού. Σε όλες του τις εκφάνσεις. Ξεχωρίζω δύο: τον σαρκικό- πνευματικό έρωτα προς τη- τον σύντροφο και τον έρωτα προς την εργασία. Αυτό που λέμε φιλεργία. «Ο έρωτας είναι το αντίδοτο του θανάτου. Είναι ίσως η ίδια η ζωή. Μόνο όταν είσαι ερωτευμένος ζεις. Ειδάλλως είσαι... πέτρα...».

«Κρατώ ακόμα ψήγματα έρωτα και προς τη μνήμη της γυναίκας μου και προς την εργασία. Ζω. Νιώθω. Εργάζομαι ακόμα, αλλά με δυσκολία. Δεν δίδει η ζωή χωρίς έρωτα- ευτυχία. Είμαστε τραγικές μορφές. Το γεγονός ότι έχουμε συνείδηση δεν νομίζω ότι είναι στοιχείο ουσιαστικής ευτυχίας. Ο άνθρωπος ζει πιο ευτυχισμένα όταν δεν έχει συνείδηση της τραγικότητας της ζωής του. Εγώ- δυστυχώς- την έχω. Επιθυμία μου είναι πλέον να μη ζήσω. Είναι βάρος πια η ζωή μου».

Κουράζει η ζωή;

Κουράζει ίσως το περιβάλλον της ζωής. Ο χώρος και οι άνθρωποι στον οποίο και με τους οποίους είσαι καταδικασμένος να ζεις. Αυτό που τώρα λένε οικονομική ή κοινωνική κρίση.

Η οικονομική κρίση συνάδει με την κοινωνική- αυτή που λέμε αξιών; Είναι προϊόν η μία της άλλης ή απλώς συνυπάρχουν με κοινή προέλευση, παράλληλη έκφραση και αδιέξοδο αποτέλεσμα;

Η κατάσταση είναι άσχημη από κάθε άποψη. Είναι πολύ πιο εντυπωσιακή βέβαια αυτή που λέμε οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της είναι τραγικές, αλλά- επιτρέψτε μου- είναι τραγικότερες οι επιπτώσεις της άλλης κρίσης, αυτής της λεγόμενης κοινωνικής. Αυτοκαταδιωκόμεθα άπαντες. Υπάρχει γενικώς μια ανισορροπία. Διάγει κρίση η πολιτική ζωή, διάγει κρίση η Παιδεία, η Δικαιοσύνη - έννοιες πρωταρχικές...

Όσον αφορά το αμιγώς οικονομικό φαινόμενο, δεν είμαι ίσως αρμόδιος να δώσω λύσεις. Έζησα και το κραχ του ΄29 αλλά ήταν αλλιώς τότε... Τώρα είναι διαφορετικά. Συνδυάζεται με την παγκοσμιοποίηση. Το κοινωνικό λοιπόν πρόβλημα είναι προϊόν της ευημερίας. Προϋπάρχει λοιπόν της οικονομικής κρίσης. Αυτό που ζούμε τώρα θα προτιμούσα να μην το είχα προλάβει, να μην το είχα ζήσει.

Παλαιότερα υποστηρίζατε ότι το μέλλον της ανθρωπότητας είναι ο σοσιαλισμός. Εξακολουθεί να παραμένει όραμα και στόχος σας;

Εξακολουθώ να το πιστεύω. Η λύση θα έρθει- εγώ δεν θα το προλάβω, ούτε την ανόρθωση της παιδείας που θα πρέπει να προηγηθεί, θα προλάβω. Δεν μ΄ ενδιαφέρει πλέον η πολιτική με τον τρόπο που ασκείται. Η πολιτική μας ζωή οδηγείται σε συντηρητισμό κι αμφιβάλλω αν θα μπορέσει σύντομα να ανακάμψει. Είναι η κρίση σε συνδυασμό με την έλλειψη παιδείας. Δεν τιμώνται πλέον οι αξίες.

Βιώνουμε την έσχατη πλέον ανάγκη ανόρθωσης της παιδείας. Είναι όμως η υλιστική κατεύθυνση της παιδείας. Με την τεχνολογία τα ανθρωπιστικά γράμματα υποτιμούνται κι έτσι δημιουργείται μια ανισορροπία... Η αρχή είναι η ΠΑΙΔΕΙΑ. Ένας λαός προάγεται όταν έχει προηγμένη παιδεία. Αν όμως οι ανάξιοι επιπλέουν σ΄ όλους τους τομείς και κυρίως σ΄ αυτούς της πολιτικής...

Πρέπει να υπερνικήσουμε την τάση αυτή. Το αποτέλεσμα είναι η δυσπιστία όλων...
Ο υλισμός είναι που σκότωσε το όραμα. Κι ο υλισμός είναι που διδάσκεται από γονείς και δασκάλους. Όλα γίνονται με στόχο την εξασφάλιση παχυλού κέρδους.

Η τρομοκρατία είναι μια μορφή δράσης και «λύσης»;

Ο Εμμανουήλ Κριαράς διαφωνεί: «Δεν αποτελεί ευχάριστο φαινόμενο. Δεν ήταν ποτέ λύση η τρομοκρατία. Εκτός αν εννοείτε την τρομοκρατία των ισχυρών της Γης. Την τρομοκρατία του κεφαλαίου και του υλισμού. Όχι, με την άλλη- αυτήν τη μεμονωμένη των αγανακτισμένων παιδιών- φοβάμαι ότι η εκτροπή καραδοκεί. Δεν απέχει πολύ η όποια εκτροπή από τα έσχατα αυτά φαινόμενα απόλυτου συντηρητισμού στα οποία πολιτικά ασυνείδητα καταφεύγουν οι άμυαλοι απογοητευμένοι».

Τι να κάνουμε; Εκατό και πλέον χρόνια μετά (ο Β. Ι. Λένιν έθεσε το ερώτημα το 1902 στο ομότιτλο βιβλίο του);

Οι Σπαρτιάτες το έθεσαν λακωνικότερα όλων το 410 π.Χ. μετά τη ναυμαχία της Κυζίκου. «Έρρει τα κάλα, Μίνδαρος απεσύα, Πεινώντι τώνδρες, Απορίομες τι χρη δραν». (Καταστράφηκαν τα πλοία. Ο Μίνδαρος σκοτώθηκε. Οι άνδρες πεινούν.

Απορούμε τι πρέπει να πράξουμε.) Να υπομένουμε. Μια λύση είναι εσείς να μιλάτε. Να λέτε πάντα αυτό που πιστεύετε... Και να πληροφορείτε σωστά. Μη δέχεσθε να γίνετε όργανα του οποιουδήποτε. Εξαγοράζονται πλέον εύκολα οι άνθρωποι... Πριν από λίγα χρόνια διάβαζα καθημερινά και μάλιστα εμβριθώς δυο, τρεις εφημερίδες. Τώρα πια με κουράζει αυτή η ελαφρότητα... Το μόνο ιδανικό που απέμεινε είναι ίσως ο Έρωτας. Υπό την έννοια της αέναης επιδίωξης του ιδανικού...

Ο έρωτας είναι

Η επιδίωξη του ιδανικού. Η ίδια η ζωή. Το αντίδοτο του θανάτου. Η φιλεργία. Η λύση- κυρίως- στα χρόνια της... χολέρας στα οποία ζούμε.

Στιγμές ζωής

Η γέννηση. Στον Πειραιά στις 29 Νοεμβρίου 1906. Η επιλογή για σπουδές φιλολογίας (1924).
Η συνάντηση με τη σύντροφο της ζωής του Αικατερίνη Στριφτού στα 1935. Η απόλυση από τη χούντα (1968). Η απώλεια της συντρόφου (Μάιος 2000).

Τον ενοχλούν

Το ψεύδος. Η υποκρισία. Η επικράτηση της απάτης. Η «βασιλεία» του κέρδους. Η έλλειψη παιδείας.Συνέντευξη στη Βίκυ Χαρισοπούλου


Εμείς το διαβάσαμε στο e-keimena.gr
Πηγή: Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 22/07/2009Aναδημοσιευση από www.thessalonikiartsandculture.gr
read more ►
0 σχόλια

Τα λέμε,

10/7/16

  Δες εικόνα, οι γυναίκες δουλεύουν, σηκώνουν Βάρη, έγιναν Φεμινίστριες...καταργούν τον Άντρα...μπαίνουν ποιο εύκολα μετανάστες εε;;για αλλαγή αίματος)... Μαζεύουμε "καλούμπα", πάρτε το ρόλο σας.
Τώρα Εδώ και 5-6 χρόνια ακούγεται.
Δες τι Σκέφτηκα ξέρεις Γιατί μας έβγαλαν τους Έλληνες Αδερφές;; Γιατί όταν ερχότανε Εδώ οι Τουρίστριες βρίσκαν Άντρες.... Προσβάλαμε τα μόρια τουςςςςςςςςςςςςςςςςς,
Έχουμε Και Άντρες, και Ελλάδα, και Θάλασσα και Ήλιο και Πολιτισμό και Ιστορία Και Οικογένεια και Φιλοξενία και Υπομονή με Όρια!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Γιάννης Βασιλοπουλος.   "Βαθμιαία όμως η κυανόλευκη επικράτησε, με συνέπεια να τερματιστεί η σύγχυση λόγω των ποικίλων χρωμάτων και σχημάτων. Στις 30 Ιουλίου 1828, ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας εξέδωσε ένα ψήφισμα σύμφωνα με το οποίο «τα πολεμικά και εμπορικά πλοία της Ελλάδος θέλουν φέρει μιαν και την αυτήν σημαίαν, την μέχρι σήμερον πολεμικήν», αποκαθιστώντας έτσι μια μεγάλη αδικία σε βάρος του ελληνικού εμπορικού στόλου ο οποίος είχε σηκώσει το βάρος του Αγώνα της Ανεξαρτησίας."
"Η σημαία «των κατά γην δυνάμεων» θα ήταν τετράγωνη, κυανού χρώματος, με έναν λευκό σταυρό στη μέση. Η ναυτική σημαία διακρινόταν σε πολεμική και εμπορική. Η πολεμική διαιρέθηκε σε εννέα οριζόντια παραλληλόγραμμα. Στην άνω εσωτερική γωνία της υπήρχε κυανό τετράγωνο με λευκό σταυρό στη μέση. "   ( "Μόνο λίγο Καιρό Ξαποσταίνει και ξανά προς την ΔοξΑ Τράβα!" )
 Κάθε είδους φανατισμός δεν έχει λογική.
Η Αγάπη Έχει Τεράστια Δύναμη.
Κοίτα πως οι "Γάτοι" Αμερικάνοι "μανούλες" στο Μαρκετινγκ κάνουν στατιστικές και στα ποστ για να διαχειριστούν τον παγκόσμιο χάρτη. Για προώθηση ιδεών-προϊόντων.. Πλησιάζει το κοινό του να μάθει την "γλώσσα" του..γιαυτό μην παραβιάζεις εύκολα την κοινωνία σου γιατί θα την "οδηγήσω" εγώ..πες μου την τάξη σου την ομορφιά σου..τα μιντια ΟΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ, ΕΔΩ "ΠΑΡΕΞΗΓΟΎΝ" κιολασ. ΔΕΝ ΣΕ ΞΕΡΟΥΝ.
 "Αν όπου ακούς/μυρίζεις βρωμιά πιάνεις την μύτη σου, θα την ξεπατώσεις".
 Όταν Έχεις μια Συνάντηση πρέπει να ντύνεσαι Ευπρεπώς για παράδειγμα από Καλά έως Άριστα, ανάλογα την βαρύτητα που δίνεις στο Ραντεβού σου. Όταν λοιπόν εκπροσωπείς το Κράτος σου και θα συναντήσεις τον Αρχηγό κάποιου άλλου Κράτους για να κλείσετε Συμφωνία μεταξύ των Κρατών σας, δεν φοράς την "φανέλα" σου, γιατί εάν την φοράς θα παίρνεις δώρο "κινας" ποδηλατάκι και γυαλάκια Εικονικής πραγματικότητας όπως πήρες.
Ο Δήμος Αθηναίων θα Βάλει 3 Λεωφορεία για να εξυπηρετεί τις Αδύναμες Ομάδες που Βρίσκονται στην περιοχή Αθηνών. Τα Λεωφορεία θα παίρνουν από τις γειτονίες μια φορά την εβδομάδα και τα δρομολόγια θα οριστούν εντός της εβδομάδας.
Λεωφορεία,
1. Υγιεινής (πλύσιμο ρούχων και ντουζιέρες)
2. Βιβλιοθήκη (Δανεισμός Βιβλίων στα παιδιά, κυρίως σε σχολικά βιβλία).
3. Ιατρικό Προσωπικό..
 Ο Εμπορικός Σύλλογος Πρέπει να συγκεντρώσει τα μέλη του για να πετυχαίνει καλλίτερες τιμές/φθηνότερες για την προμήθεια και πώληση των προϊόντων, Αλλιώς θα κλείσουν Όλες οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.Με Δανεικά Δεν κάνουμε Δουλειά! και θα γεμίσουμε ξένες επιχειρήσεις.Στήριξε Ελληνικά!
Όταν Αυτός που σε Διοικεί χαμηλό_πληρώνεται,Δεν σε Σέβεται. Είναι Απλό για να Χαμηλό_πληρώνεται Δεν διοικεί Κάποιον Αξίας. Απλά.
Γίνε Καλύτερος.
 Δεν τελειώσανε, λέει, με το Όχι. Θα το εφαρμόσουν. Αλλά δεν ξέρω σε ποιους.
 όλοι μαζί θα τα Καταφέρουμε και εάν όχι θα είμαστε μαζί να κλαιμεεεεεεεεεεεε.....μην ΣκΑςςςςςςςςςςςςςςςςς. Η καρδιά Κινδυνεύει ελπίζω να το σώσω.
 Όταν Βιάζεσαι δεν έχεις Λογική Ηρεμία. Άντε Χρυσό μου στην ζωή σου στο ταβερνάκι να θυμηθείς ότι είσαι άνθρωπος.
 Τώρα που οι Ολυμπιακοί Αγώνες Κατοχυρώνεται να γίνονται Συνέχεια στην Ελλάδα θα Αξιοποιηθούν Επιτέλους τα έρμα Ολυμπιακά Έργα που Ακόμα Πληρώνουμε
 Αυτό που πρέπει να καταλάβεις είναι ότι στο παιχνίδι της Τράπουλας/Ζωής δεν κλέβεις γιατί η Ζωή επιστρέφει Συμπεριφορές.. Λυπάμαι.. δεν νιώθεις ούτε ότι Φταις. Αν σου είπα κάτι το Έκανα, ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΠΡΑΞΩ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΠΟΥ ΖΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΑΝ ΤΗΝ ΕΧΕΙΣ.
 Η λύση λέγεται Φιλότιμο Λαών Κυβερνητών Κρατών!!!!!!!!!!!
 νa βρουμε κοινη γλωσσα.
 Το τσίρκο του ιμάμη Συνεχίζει....μετά την "φιλία" με τον Ρώσο!
 Κυρία Ευτέρπη??????
Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου:
1.-- Συνταγματοποίησε το χαράτσι της ΔΕΗ, το οποίο είχε κριθεί αντισυνταγματικό από το Δ΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου!!!
2.-- Εξαφάνισε τις 3 ψήφους των αρεοπαγιτών, οι οποίοι είχαν κρίνει αντισυνταγματικό το χαράτσι της ΔΕΗ!!!
Θαύμα - Θαύμα - Θαύμα !!!!!!!!!
---------------------------- Στο καλό κυρία Ευτέρπη!!!
Κρίμα που δεν μας μιλάς για κείνα που μας πόνεσες!!!
 Νικόλας Αρβανίτης  2 Ιουλίου στις 8:26 π.μ. · ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΔΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗΣ CARREFOUR, ΜΕ ΤΟ ΣΑΧΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ, ΤΗΝ ΔΗΘΕΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.
ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΚΟΤΣΙΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗΣ, ΝΑ ΡΙΣΚΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟ ΟΝΟΜΑ.
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΜΠΙΝΕΣ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ.
ΦΤΑΝΕΙ
ΦΤΑΝΕΙ
ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ
 χαχ Όσοι έκαναν ρύθμιση 100 δόσεων θα πρέπει να πληρώνουν αμέσως τα καινούργια χρέη εφορίας, αλλιώς χάνουν τις 1 0 0 δόσεις..........πολύ ύπουλο αδερφάκι μου.
Σύμφωνα με μελέτες, σημείωσε, 70 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν διαθέτουν επαρκείς δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής,   Σωτηρία= Με μια λέξη Εξειδίκευση!
 Σοκ για τους μισθωτούς ιδιωτικού τομέα η αυξημένη παρακράτηση,   Έξτρα ΕΝΦΙΑ για αγροτεμάχια εκτός σχεδίου,   Ψαλίδι-σοκ έως 54% στο μέρισμα για 284.122 συνταξιούχους,(και θα γίνει και μείωση για Ότι πήραμε παραπάνω από 1/1/2013. Γιατί οι Μειώσεις έπρεπε Να είχαν προγραμματιστεί Από Ιανουάριο.)   Σύριζα οι Συντάξεις, τα Φάρμακα, η Υγεία, η Νοσηλεία, η Τροφή, τα Σύνορα.  - Το 2016 θα μειωθεί το 18% της δαπάνης του ΕΚΑΣ- Το 2017 θα μειωθεί το 44%- Το 2018 θα μειωθεί το 26%  - Το 2019 θα μειωθεί το 6%- Το 2020 θα μειωθεί το 6%............. Η Ελλάδα δίνει Επίδομα Αλληλεγγύης για τον ΤΑΔΕ πόλεμο κάποιου κράτους 30 εκατομμύρια Εουρο το χρόνο, Αλλά κόβουν το ΕΚΑΣ από τους συμπολίτες τους, που τους ανοίγουν Πόλεμο.
 την υπογραφή σου να ξέρεις που την βάζεις.
Τουρκική ή τουρανική ονομάζεται μια οικογένεια δεκάδων νομαδικών φύλων με καταγωγή από τη Μογγολία,
 θυμάμαι ο πατέρας μου ήθελε να πάμε Κασταμονή, από εκεί ήταν ο πατέρας του.ενω η γιαγιά από την πόλη..και με φόβο ο Πατέρας του είπε Οχι..δεν πήγαμε.
 Kwstas Soyreas  ΛΙΑΝΤΙΝΗΣ ...
ΟΙ 4 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ....
Α" Η ΒΙΑ......εδω εννοει την στρατιωτικη ισχυ και βια....
Β' Ο ΠΛΟΥΤΟΣ
Γ' Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ και
Δ' Η ΤΕΧΝΗ............
πάει και ο Έλεγχος του Κράτους στις Ελληνικές τράπεζες..Ο Έλεγχος είναι σε Άλλους. χαχαχαχαχα Θα κυκλοφορούμε γυμνοί οχι Άφραγκοι.
 η επικίνδυνη πίεση είναι πάνω από 15 η μεγάλη. πάνω από 10 η μικρή.
 Ο "Αριστερός" "μπλοκάρει" Αριστερές Συμφωνίες. Η κοσκο Είναι η 2τερη.
 Αφού τα λύσαμε Όλα, το μόνο πρόβλημα Είναι πως θα ψηφίσουμε. Ψηφοφορία στην Βουλή Εκλογικού Νόμου!
Τράπεζες....αλλάζουν χέρια!
Μαρινόπουλος.  Σε μια μέρα δεν γίνονται τα "μπαμ", εκτός εάν είναι Ψεύτικα, οπότε πρέπει να επέμβει εισαγγελέας ΑΥΤΕΠΆΓΓΕΛΤΑ, να καθαρίσει ο μαρινοπουλος τους ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ.   εχει ο μαρινοπουλος "μεγάλο άνοιγμα", οικονομικό στην αγορά κυρίως από προμηθευτές που θα τους κάνει σίγουρα μεγάλη οικονομική ζημιά και τα "κανόνια" δεν θα σταματήσουν μόνο για τους Δικούς του υπαλλήλους ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ.. ΝΤΟΜΙΝΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ.      60.000 με 70.000 εργαζόμενοι Κινδυνεύουν Από το κλείσιμο του Μαρινόπουλου, υπολογίζοντας τους υπάλληλους των προμηθευτών του(δηλαδή τους υπαλλήλους των προμηθευτών) αλλά και του ίδιου. Συγχαρητήρια στο Σκλαβενίτη που συμπαραστέκεται στον Μαρινόπουλο!     Ετοιμάζεται για λουκέτο και ο ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ.
Σάκης Ρουβας, "Δεν αξίζουμε ως λαός αυτή την αντιμετώπιση. Είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε, διότι και ιστορικά το έχουμε αποδείξει" ... Κάνει Κόμμα.
 έχουμε, από τη μία, ανθρώπους με υψηλά τυπικά προσόντα, αλλά χωρίς τις κατάλληλες επαγγελματικές δεξιότητες, ώστε να ενταχθούν στην αγορά. Κι έχουμε ταυτόχρονα έλλειψη σε θέσεις που μέχρι πρότινος αντιμετωπίζονταν ως «δεύτερης κατηγορίας» τονίζει ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ
«Σφαγή» στο ΕΚΑΣ: Περίμεναν σύνταξη €810 και πήραν €420,
Το να πεις ένα ψέμα για να προστατεύσεις τον άλλο δε λέγεται ψέμα. Λέγεται συναισθηματική νοημοσύνη.
Ανησυχίες  των Γονιών.
Άλλαξαν τον Νόμο που όταν έκλεινε μια επιχείρηση έπρεπε να πληρωθούν πρώτα οι Εργαζόμενοι και μετά όλοι οι Άλλοι. Η σειρά πληρωμών Έγινε ως εξής: Τράπεζες, Δημόσιο, Προμηθευτές και Τέλος Εργαζόμενοι.
Ο Μαρινόπουλος όταν άνοιξε το καρφουρ πήγαινε να κλείσει, τελικά συνεργάστηκε με το καρφουρ και όλα καλά. Τι έγινε και την Παρασκευή θα μάθουμε τελικά Αν θα γίνει το "μπαμ" της/των επιχείρησης/εων;
εάν δεν έχεις αντίπαλο δέος, που πας
να Είσαι Πρώτα Καλά Εσύ!
Δες τι έμαθα πριν 2 χρόνια, στο εξωτερικό δεν υπάρχουν ιδιοκτησίες. Τώρα βλέπω πως τα ζορίζουν οι κυβερνητικοί.
Ο λαός Αποφασίζει όχι ο Παγκόσμιος σίφουνας.
Μηχανική τεχνολογία Στην Αρχαία Ελλάδα!
Έμαθα πως ο άνθρωπος δικαιούται να κοιτά τον άλλον από ψηλά μόνο όταν πρέπει να τον βοηθήσει να σηκωθεί.   http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2016/06/blog-post_225.html?spref=fb
 Από τις ρυθμίσεις απαγόρευσε σε όλους να δημοσιεύουν στο χρονολόγιο σου. Από τις ετικέτες φίλων προσθέτουν σε ετικέτα το όνομα σου και δημοσιεύουν στο χρονολόγιο σου.    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1284976348181266&set=a.1284976284847939.1073741949.100000067406673&type=3&theater
ΕΨΑ Η ΕΨΑ είναι μια παραδοσιακή οικογενειακή επιχείρηση αναψυκτικών που έχει την έδρα της στην Αγριά, το παραθαλάσσιο χωριότου Βόλου.
-Υπάρχουν και τα ντόπια αναψυκτικά εδώ στη Κρήτη ΓΕΡΑΝΙ ΑΡΚΑΔΙ
Για Όσους Δημιουργούν, Δημιουργική Καλημέρα Καλές Ευλογημένες Ημέρες με Υγεία Ευτυχία!!! Ένα μπουκέτο νότες να Είναι πάντα στην Αγκαλιά Σας και να υφαίνουν τα Πραγματικά Όνειρα Ελπίδας και Ανασύνταξης της Ελλάδας και των Ελλήνων!
 Προτεραιότητα και υποχρέωση. Καλό Ειναι να υπάρχουν ισορροπίες, αλλά "τα πάντα αλλάζουν". Ανάλογα με το επάγγελμα σου πρώτον
και δεύτερον με την υπευθυνότητα σου.
Με το παράδειγμα Τραυματίας στο δρόμο και δουλειά, ακραίο βέβαια αλλά συμβαίνει... Βοηθάς τον τραυματία ειδοποιείς ασθενοφόρο την αστυνομία, αλλά ειδοποιείς και τον εργοδότη σου.
 Είσαι 17 χρονών;
Τώρα σου δίνουν Δίπλωμα.
Μικραίνουν την ηλικία απόδοσης διπλωμάτων οδήγησης λόγω υπογεννητικότητας. Δες κατάντια δίνουν σε μωρά διπλώματα οδήγησης. τα νέα θύματα;   και ψήφο.
Είμαι ντεμοντέ! Θέλω το Κράτος που προΑγει την Ελληνική οικογένεια, Θέλω Λευκό χρώμα την φυλή μου και DNA Ελληνικό. Ο Έλληνας είναι Ορθόδοξο Βυζαντινό κομμάτι του Κόσμου Όλου. Εάν η Ευρώπη δεν σταματήσει την εισροή Μεταναστών και την Αλλαγή δομής των κρατών Αντί να συνδέεται Πολιτιστικά με τους Λαούς, ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ, ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟ_ΧΙΤΛΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΟΜΜΆΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΜΟΥΤΖΑΣ.    Η Ευρώπη Αποθήκη Ψυχών, έτσι εξηγείται οι"μεγκαλοι" πουλάν όπλα, σου σπείρουν μετανάστες στο οιπεδάκι σου..Βολεύει.
Η Ευρώπη της Ελλάδας Είναι η Επανάσταση της Ειρήνης και της Δημιουργίας.

Ψυχραιμία, Ηρεμία, οι Συμφωνίες αλλΑΖουν , εμείς να είμαστε κΑλα!!!!!!!!!!!!!!!!!! Όλοι Μαζί είμαστε.


Προτεραιότητα και υποχρέωση. Καλό Ειναι να υπάρχουν ισορροπίες, αλλά "τα πάντα αλλάζουν". Ανάλογα με το επάγγελμα σου πρώτον
και δεύτερον με την υπευθυνότητα σου.
Με το παράδειγμα Τραυματίας στο δρόμο και δουλειά, ακραίο βέβαια αλλά συμβαίνει... Βοηθάς τον τραυματία ειδοποιείς ασθενοφόρο την αστυνομία, αλλά ειδοποιείς και τον εργοδότη σου.


Εγώ εάν φόραγα κράνος από την πρόσκρουση θα είχε μπει σπασμένο μέσα στο κεφάλι μου και τέλος, άρα τίποτα δεν είναι απόλυτο. . Δρόμους να φτιάξουν και οδική συμπεριφορά!    Είσαι 17 χρονών;
Τώρα σου δίνουν Δίπλωμα.
Μικραίνουν την ηλικία απόδοσης διπλωμάτων οδήγησης λόγω υπογεννητικότητας. Δες κατάντια δίνουν σε μωρά διπλώματα οδήγησης. τα νέα θύματα;


 Γιάννης Καφάτος, είμαι το θύμα Αιχμαλωσίας των καταστάσεων Σήμερα.
Σήμερα δεν έχουμε να διαχειριστούμε την Ζωή μας με το Χτες, αλλά την ζωή μας σε μια άλλη χώρα που τυχαίνει να ονομάζεται Ελλαδα. Να ελέγχουμε τι υπογράφουμε που γιατί οι εταιρείες αλλάζουν αφεντικά όπως τα πουκάμισα. Ρυθμίστε Όλοι τα χρέη σας με την μικρότερη δόση και πρέπει να εργαστεί το ζευγάρι Κυρίως της οικογένειας για να μοιραστούν το Βάρος.
Ο παππούς μου έλεγε παίρνεις Χ λεφτά Μην τα χαλάς όλα, βάζε κάτι στην μέσα τσέπη, γι ώρα αναγκης..Όλα Καλά θα παν Συντονισμός, Ηρεμία, Υπομονή.


Εγκαινιάστηκε το Μουσείο - "κόσμημα" της Αρχαίας Ελεύθερνας, Στο Ρεθυμνο! http://www.cretalive.gr/culture/egkainiazetai-to-moyseio-kosmhma-ths-archaias-eleythernas#.V2pU-8gjnDg.facebook


Ανήκω στο Χαμόγελο των Έξυπνων Ανθρώπων.


 Συνενωθείτε Μεταξύ σας.


Να Σου πω ένα κόλπο να βλέπεις που θέλεις να φτάσεις, μην Αγκωμαχάς για τα εμπόδια, γιατί δεν φτάνεις στον στόχο.......................


Αγάπη Είναι "Σε νοιάζομαι".


Να είσαι ευτυχισμένος είναι πιο σημαντικό από το να είσαι καλός μαθητής,


Το Ελληνικό Ράλι Με λίγες Συμμετοχές!
Επανεκκίνηση στην Οδήγηση την ασφαλή και οικονομική.


Δες τελειότητα που έχει η Ορθοδοξία, όταν Εύχεσαι για τους Άλλους, Εύχεσαι για τον Εαυτό σου.


Στην Θάσο οι επιχειρήσεις "παίρνουν" το Βάρος των φόρων και αφήνουν τις τιμές στα ίδια επίπεδα! Το ίδιο κάνουν και Εδώ στο Ρέθυμνο!


Εάν το Έχεις ανοιχτό το νετ πολλές ώρες, φτιάχνεις διάφορα και έχεις ανοιχτά πολλές σελίδες του νετ, Τότε είναι ένας λόγος να "Σέρνεται" το νετ.


-Πως οι Γερμανικές Εταιρείες στην Ελλάδα Αποφεύγουν τους Φόρους.-Γιατί Άραγε Έφυγαν οι άλλοι Επενδυτές που Έδιναν Περισσότερα για το Ελληνικό. ποιοι Τράβηξαν το Χαλί;-Τα Αγροτεμάχια τώρα με ΕΝΦΙΑ.-Αγορές με Κάρτα, αποφυγή "κλοπής" μέσω Αποδείξεων. Διαφάνεια.Σήμερα Εκτάκτως στην Εφημερίδα "Αγορά" !   Ερώτηση δική μου Τα ξέρει Άραγε ο Σοημπλε Αυτά, για τους Τίμιους Γερμανούς;http://www.real.gr/default.aspx?page=home  


μερικά πράγματα είναι περισσότερο απλά, από όσο φαίνονται. ... Όταν η εκλογική σου βάσει είναι οι μη έχοντες,,, είναι φυσικό να μην θέλεις να αυξηθούν οι έχοντες. Οικονομία όμως χωρίς έχοντες,,, ανάπτυξη δεν βλέπει. (Στριλιγκας)


Άλλη μια Αμφίπολη.... κοίτα πως σβήνουν την ιστορία σου.    άρα το πρόβλημα ήταν να μην βρεθούν στοιχεία Ελληνικά στην Αίγυπτο.   "Ο βασικός λόγος δεν ήταν η χαρτογράφηση της ακτογραμμής αλλά η βύθιση μερικών αντικειμένων στην θαλάσσια περιοχή της Κρήτης.    Ήταν κυρίως αμφορείς, επιγραφές και μικρά αγαλματίδια τα οποία είχαν βρεθεί σε ανασκαφές στο Ισραήλ αλλά ποτέ δεν παρουσιάστηκαν ή δηλώθηκαν επισήμως."    Οι Άλλοι Τουλάχιστον τα "Έχουν" Βιτρίνα. Αυτοί μας τα "φύτεψαν". Ή άλλη μια Αμφίπολη.... κοίτα πως σβήνουν την ιστορία σου.    http://www.triklopodia.gr/%CE%B1%CF%87-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%AF-%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CE%B9%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82/


-Ξέρεις για παράδειγμα, Γιατί έβγαινε Εκλογικά τόσα χρόνια ο Ψωμιαδης στην Θεσσαλονίκη;
-Γιατί "Τα Έλεγε", δηλαδή ζητούσε. Άρα οπού "πέφτει"/"Ρίχνουμε" φως δημοσιότητας, είτε Αρνητικό είτε Θετικό Είναι πάντα διαφήμιση.
ΠΡΟΣΕΧΕ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΣΥΜΠΑΘΗ ΤΟΝ "ΔΟΛΟΦΟΝΟ". ΡΙΞΕ ΑΝΑΛΟΓΟ "ΦΩΣ".


 Πεντηκοστή=Γενέθλια Ημέρα της Εκκλησίας της Ορθόδοξης.


"Από Εμάς Εξαρτάται Εάν θα μας τα πάρουν όλα ή Όχι" Νίκος Χατζηνικολάου.


 Δες μια Ωραία κουβέντα. Εγώ θα έρχομαι δεν είναι μακρυά το σπίτι μου, 2 τετράγωνα πιο εκεί, δεν με νοιάζει. Κάθε βράδυ παίρνω τον Σύζυγο μου και πάμε μέχρι την παραλία περπατώντας (7 τετράγωνα ποιο κάτω και ο γυρισμός άλλα τόσα).  Να Φλερτάρεται την ζωή..


Διάβαζα για έναν Αυστηρό πατέρα, που δεν είναι στην ζωή τώρα..Χρησιμοποιούσε βια στα παιδιά ( μάλλον της παλιάς Σχολής ήτανε)Η γνώμη μου Είναι, Ο Θεός να τον Έχει στην Αγκαλιά του. Κάποιοι Άνθρωποι διδάχτηκαν Απλά Αλλιώς την Ζωή και αισθανόντουσαν ότι αυτό που έκαναν ήταν το σωστό, γιατί απλά έτσι έμαθαν από τους γονείς τους. Να Ζεις να θυμάσαι ότι σε ενώνει Μαζί του. Πραγματικά αισθάνθηκα ότι ήταν ένας Πολύ ευαίσθητος Άνθρωπος,


 "Μάθε τους κανόνες σαν Επαγγελματίας, για να τους σπάσεις σαν καλλιτέχνης".-Αλλιώς Ζήσε Μόνος σου!
Μπορείς;
-Εγώ Όχι.


"Κράτα Καλό Λογαριασμό Σου έλεγα Κάθε Μέρα"


 "Πίσω Γυρίσματα Άνεμο_σκορπίσματα" λέει μια παροιμία. Τώρα επέλεξες Ευρώπη, Διαχειρίσου τα δάνεια με τους υπερβολικούς τόκους και φτιάξτε δόσεις μικρότερες να Εξοφλήσουμε το κεφάλαιο. Ενώ παράλληλα πρέπει να παράγεις και εσύ και ο κάθε πολίτης για να βελτιώνεις την ποιότητα της Ζωής σου.       Όλη η Ζωή είναι επιλογή και επειδή δεν γεννηθήκαμε με παρελθόν, άρα δεν έχουμε μνήμες καταστάσεων, να ελέγχεις το Παρελθόν, το Παρόν αυτού που επιλέγεις για το καλύτερο αποτέλεσμα της Επιλογής σου.  Πολύ!


Ακέραιος χαρακτήρας: ένα πολεμικό άρμα στο οποίο η θαρραλέα καρδιά κυβερνιέται από το νηφάλιο κεφάλι Μπορίσοφ Β.


Ξεκινάς την Ζωή σου και θες να κατακτήσεις τον Κόσμο, αλλά το Μόνο που θες Είναι Αγάπη!


Οι νόμοι φτιάχνονται για να χρησιμοποιούνται....ε ότι δεν χρησιμοποιώ, το "ακυρώνω". και χρησιμοποιώ μόνο τους νόμους, όφελος για Όλους.


Χρόνια Πολλά/Καλά όπου Είσαι!
Την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα του Πατέρα, γνωστή και ως η Γιορτή του Πατέρα.


Με τριακονταετή πείρα σε όλα τα οπτικοακουστικά μέσα, ο ελληνικής καταγωγής Τζιμ Γιαννόπουλος ,    http://www.ellines.com/famous-greeks/619-o-chrusocheris-proedros-tis-fox/.V2UXQHeY1Hk.facebook


Τρίτο στον κόσμο  το Ελληνικό νησί, Κοκκάρι τις Σάμου, http://www.ellines.com/good-news/28119-ena-elliniko-nisi-sta-13-kalutera-krummena-diamantia-tis-europis-gia-to-2016/.V2T_D2mz1bc.facebook


Παραγράφονται 12.000 υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής! http://www.liberal.gr/arthro/57697/epikairotita/2016/paragrafontai-12000-upotheseis-megalis-forodiafugis.html


α η ε δόση ήρθε;;; Μάλλον. Ε τώρα τα Χαρτιά θα δείξουν Ανάπτυξη.


 Εμπρός Πίσω.Ήθος . Αξίες. Οικογένεια. και Φιλότιμο για όλους κοινωνία, οικογένεια.ο αμερικανος από χρόνια παλεύει να μπει στην οικογένεια του Έλληνα. Μπήκε. Αρχικά με την τηλεόραση και μετά από λίγο τα διαζύγια "βροχή"(βλέπαμε καλλίτερα πρότυπα, ντεε).
ο Αμερικάνος δεν έχει ιστορία, έφτιαξε την Ευρώπη... Μετανάστες πείνες..πολέμους φέρνουν. Άρα πουλάω όπλα - σκοτώνεσαι - γκρεμίζω την ιστορία σου. Όταν Βλέπεις το Τέρας, αρχίζεις και του Μοιάζεις. Άρα βλέπω γνωρίζω μεταφέρω μοντέλα στην κοινωνία μου σύμφωνα με την παράδοση, δεν αντικαθιστώ, απλά προσθέτω. Μπήκε στην πολιτική, αντιγράφουν μοντέλα "παραιτησου" θυμήσου. Μπήκαν στους Δημοσιογράφους σας διέσπασαν, με τα κόμματα, τιβι περσονες.
Αναστατώνεται την κοινωνία Όταν τις αλλάζεται Συνεχώς τους κανόνες. Η αμερικη πρόσταξε πριν λίγα χρόνια λιγότερες γεννήσεις..θυμόμαστε..οι μόνοι, εργένηδες/σες είναι ποιο συμφέρουσα περίπτωση για ένα κράτος, μια 4μελης οικογένεια σε 4 σπίτια-4 νοικοκυριά... τα Αγόρια γίνανε "κοπέλες" Φεμινισμός..
Ιστορία δεν έχεις. Άντρες δεν έχεις..Μετανάστες Έχεις..Αύριο Τι Ελλαδα έχεις;


Εμπρός Πίσω.Ήθος . Αξίες. Οικογένεια. και Φιλότιμο για όλους κοινωνία, οικογένεια.

όλο το πρόβλημα της Ελλάδας Είναι η Τουρκοκρατία που είναι - θα είναι - Πρέπει να Είναι τελικά, όπως μας κομποδέσανε, η Συνείδηση του Έλληνα για να ξέρουμε να προφυλασσόμαστε.
Οχι εναντίων της οικογένειας.


Η Ευρώπη Εξάγει.  Εσύ τι Εξάγεις;


Την Κρήτη την επιβουλεύτηκαν πολλοί κατακτητές. Η αντίσταση στον ξένο εχθρό σφυρηλάτησε τον αυθεντικό Κρητικό χαρακτήρα: περηφάνια, ανεξαρτησία, πατριαρχικός τρόπος ζωής και μια μοναδική αντίληψη της έννοιας της τιμής που συνδυάζεται με μια εντυπωσιακή καλοσύνη και φιλοξενία.    http://hania.news/2016/06/09/%CE%B7-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C/


Χωρίζεις Εσύ όχι τα παιδιά,  http://www.sdna.gr/mensdna/andres/article/211307/i-aperanti-monaksia-toy-patera-monoy


ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ “ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.


"οία ηώ ω υιέ αεί ει"


που έχει μόνο φωνήεντα. Η φράση υποτίθεται ότι σημαίνει «Όπως η αυγή, γιε μου να είσαι πάντα» και το γεγονός ότι μπορεί να γραφτεί φράση έξι λέξεων μόνο με φωνήεντα Αποδεικνύει την ανωτερότητα της ελληνικής γλώσσας. Όπως γράφει κάποιος χαρούμενος σε μια αναδημοσίευση της φράσης:
Ούτε ένα σύμφωνο, σε μια πλήρη φράση! Σε ποια άλλη γλώσσα θα μπορούσε να συμβεί αυτό; Κατηγορηματικά, σε καμιά!
http://www.diaforetiko.gr/se-kamia-alli-glossa-den-boris-me-fonienta-na-ekfrasis-mia-toso-omorfi-efchi/

όλο το παιχνίδι είναι Εσύ τι έκανες;


Στην Θεσσαλονίκη οι περισσότερες γυναίκες μακιγιάροντε, τώρα έλυσα την απορία μου γιατί το κάνουν. Στην Θεσσαλονίκη είναι πολλοί ομογενείς από την πόλη, στην πόλη όταν πήγε ο Τούρκος κατακτητής-μουσουλμάνος θεωρούσε ότι οι αβαφες γυναίκες είναι έτοιμες για κρεββάτι και γιαυτό Βάφοντε....θυμάσαι τι σου είπα για τον Καθηγητή τον Ρεθεμνιωτη που μου το είπε για τους μουσουλμάνους....πω πω Ακόμα φοβούνται ή συνήθεια.....Τραυματικές Εμπειρίες ζωής......


Η Μπενβε και η Μερσεντεζ Ειναι Γερμανικες επιχειρησεις Σοημπλε. Ο Ελληνας σε πληρωνει ο Γερμανος σε κλεβει, για δες   http://www.enikos.gr/media/394672,H-Agora-poy-kykloforei.html


Πάντα στην Ζωή μου, Επιλέγω που πηγαίνω να Δουλέψω. Να Επιλέγεται τους Εργοδότες σας.


Αντί να Κλείσεις την επιχείρηση σου, Μπορείς να την Μεταβιβάσεις. | iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/news/271670/kyma-metavivaseon-epiheiriseon-stin-ee-450000-allazoyn-heria-kathe-hrono#ixzz4BH0dl100


 «Ομπρός, βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα,
ομπρός βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από τον κόσμο!   Εκάβη, Φαιης.


Το ταξίδι Ενός Άρχοντα Ήθους!


Το συγκινητικό «αντίο» στον Γιάννη Μιχαλόπουλο, http://www.enikos.gr/society/393850,To-sygkinhtiko-antio-ston-Giannh-Mixalopoylo.html

 John Ventouris
6 Μαΐου ·
The Story of the Chinese FarmerΗ ιστορία κινεζου αγρότη
https://www.facebook.com/Ventourious/videos/10209175727140002/?pnref=story


 Έχω Συνεργαστεί παλιότερα με τον Δήμο Αμαρουσίου γύρω στον 1,5 χρόνο. Αυτό που έμαθα Είναι οι Επιχειρήσεις και οι κατοικίες σε ένα Δήμο πρέπει να βρίσκονται σε Αρμονία για να μην παραβιάζεται ο χώρος κατοικίας(για ησυχία Κυρίως). Αυτά που διαβάζω για το Ελληνικό είναι ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ. Φτιάχνουν Βιομηχανίες/ εργοτάξια Απορριμάτων και συγκοινωνιών , κατασκευαστικά κέντρα Αναπαλαιώσεις. Το συμβόλαιο περιέχει δέσμευση λιμανιών που πρέπει να κατασκευάσει η εταιρία.
Αντί να Φτιάξουν σε Αυτό το Διαμάντι/Φιλέτο της Αθήνας, Χώρους Αναψυχής Εμπορικό και Πολιτιστικό Κόμβο, Κάνουν Εργοτάξιο που θα διαταράξει την ζωή των Κατοίκων της πόλης.  92 Ευρώ το ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ.. ΚΛΟΠΗ.    http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1113024/sta-8-dis-i-ependusi-sto-elliniko      Δήμος Ελληνικού, Αντικειμενικές, δες φωτο. Στο λινκ η τιμή πώλησης! Με 92 Ευρώ το τετραγωνικό , έδωσαν το Ελληνικό. http://www.real.gr/default.aspx?page=homeΑπό 3050ευρω - 1450ευρω, και να σκεφτείς αυτές Είναι οι τιμές Εφορίας. Ποιο πάνω είναι η Αξία.   (ο τιμοκατάλογος http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/Services/Polites/documents_Antikeimenikes/01._NOM.DIAMER.ATHINON.pdf   )


 ο Παντελής Παντελίδης έπαιζε Ζάρια, γιατί λεφτά είχε.  Τι ήπιε άραγε..    Μαυρίκος, Είχε και Δικαστήριο. Το αυτοκίνητο το Σταμάτησε και μετά πήρε Φωτιά..... Μπ@υρδελο κοινωνία.


τιμολόγιο Ρεύματος Αθηνών 5 όροφος Μαρούσι, Έναντι,
35,63 ΕΡΤ,
Εναντι Χρεωσεις/Πιστωσεις -0,62
ΦΠΑ 0,57
Χρεωση/Πιστωση 4,42  (9/5/2016)


 ντρέπομαι που έκανα παρέλαση για την "Νίκη" της Ελλάδας κατά των Γερμανών.


 Οι άνθρωποι δημιουργήθηκαν για να αγαπηθούν.
Τα πράγματα δημιουργήθηκαν για να χρησιμοποιηθούν.Ο λόγος που ο κόσμος είναι μέσα σε ένα Χάος,   είναι γιατί τα πράγματα έχουν αγαπηθεί και οι άνθρωποι έχουν χρησιμοποιηθεί!?.


 Αυτό το πρόβλημα έχεις και επειδή το έχω και εγώ το κατάλαβα. Μια μέρα ρώτησες,
-Εσύ βρε παιδί μου τι θέλεις
- Έβγαλα τι λίστα με τα ψώνια και σου είπα
Κάπως έτσι είμαι και εγώ, με την μόνη διαφορά ότι εγώ δεν ρωτάω....αλλά διαβάζω τα κρυφά, "βλέπω" εσένα μα τι ασχολείσαι, με τι χαίρεσαι, με τι σκας.....
Τώρα έχω το πορτρέτο δες,
παντρεύτηκες από υποχρέωση και έκανες παιδιά. Μετά Εγγόνια, όλα καλά.
Αγαπάς την δουλειά σου πολύ, σε κάνει να νιώθεις Σπουδαίος, γιατί Είσαι, Αν θες το θέμα το έχεις. Το μόνο θέμα που έχασες άδικα ήταν το δικό μου γιατί ΔΕΝ ΣΤΟ ΕΔΩΣΑ. Στεναχωρήθηκες πολύ, για το ατύχημα έμαθα, και μετά Όταν εγώ πήρα τηλέφωνο μετά 7 μήνες που πήγα Σπίτι, μου μιλούσες σαν να πήγα βόλτα και έπρεπε να σου πω πως πέρασα. Δεν πήγα βόλτα, Είχα ένα σοβαρό ατύχημα.
Ζω εκεί που δεν πονούν να με δεχτούν.
Σε έχω Συχωρέσει γιατί δεν έφταιγες εσύ...Ένα δεν μπορώ να πιστέψω , Δέχεσαι να μην με Αναγνωρίζεις, Ντροπή Σου.  Υ.Γ. Όταν βαρεθώ να σχολιάζω, θα σταματήσω.

 Βλέπε Με το Δικό Σου Φως, για να Φωτίζεται ο Δρόμος σου, Τάσο.


 Το κόκκινο συμβολίζει το γρήγορο, η γυναίκα συμβολίζει την γέννηση, (οι συμβολισμοί Είναι δικά μου σημάδια). Κάτι Αναγεννιέται!


 Μουσουλμανική μειονότητα, Όχι Τουρκική.


«τίποτα δεν πρέπει.», «Εγώ τον έρωτα τον αντιλαμβάνομαι σαν την πιο φοβερή χειραψία προς τη ζωή». «Όλα συγχωρούνται, αλλά το να θέλεις να μεταλλάξεις το κατεξοχήν απρόβλεπτο πράγμα, τον έρωτα, σε κάτι προβλεπόμενο είναι η μεγαλύτερη ύβρις». http://pitsirikidotnet.gr/2016/06/%CE%B7-%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%82/


 θα μάθω και από πάπα της Εκκλησίας μου και θα σου πω. Οι θρησκείες Είναι το όπιο του Λαού. Είναι Ειρηνικές μιλούν για Αγάπη. Αυτή η κίνηση ήταν πολιτική/χουντική. Έκαναν το τελετουργικό τους, σε χριστιανικό ναό. Παραβίαση πολιτισμική-θρησκευτική-κοινωνική. Τόσο Μίσος. Άρα Αξίζει την λύπη μας Είναι Άρρωστος ο τούρκος.


Όταν χάνεται η Ομοιομορφία της Κοινωνίας, Βήμα-Βήμα,  'Μαζική μουσουλμανική μετανάστευση. Θα μπορούσε άνετα να αντιπροσωπεύει την μελλοντική κατάληξη της Ελλάδας μιας και είναι πλέον η χώρα της Ευρώπης με την πολιτική ανοιχτών συνόρων, όπου μπαίνει ανεξέλεγκτα όποιος θέλει χωρίς κανέναν έλεγχο και έχει δικαιώματα σε ιθαγένειες, σπίτια, υλικά αγαθά, μόνιμη εγκατάσταση και φυσικά εκπλήρωση των φανατικών θρησκευτικών του σχεδίων." https://hellasforce.com/2016/06/06/%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%83-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%B1%CF%85%CF%84/


 κάποια στιγμή απορούσες πως να εξηγήσεις στα παιδιά το παιχνίδι Ζωής + Θανάτου, πέρυσι εάν δεν κάνω λάθος. Ρώτησε πως είναι σωστό να το μάθουν, δεν ξέρω.


 Το σκοινί όταν το τραβάτε και οι δυο σπάει, εάν το τραβάτε και οι δυο και κάποιος το αφήνει, πέφτει κάτω ο άλλος. Παίζω με λάστιχο εάν το τσιτώσεις θα το αφήσω δεν θα τραβάω εγώ.. Η Ομορφιά, είναι στις αισθήσεις στις στιγμές που ζεις κάθε μέρα εάν μια μέρα πεθάνει, μια άλλη ξεκινάει το ταξίδι της γέννησης της. Σε όλα γίνεται το ίδιο και ότι δεν εκτιμάται στον βαθμό που θα έπρεπε, έρχεται η ημέρα εκτίμησης του. Να Χαμογελάς είναι σημάδι γέννησης. Όταν θα έρθουν τα παιδάκια σκέψου πως θα τους το πεις.


 Οικουμενικού Πατριαρχείου/Φανάρι=Τούρκος Χριστιανός, υπό την διοίκηση, η χώρα, Τούρκου πρωθυπουργού.    Ο Θεός Βοηθάει τα Αμαρτωλά Παιδιά του, πρώτα. Ο Θεός μας Ας τους Συχωρέσει, Εγώ δυσκολεύομαι.
Ζω Ρέθυμνο Κρήτης, υπάρχουν Χριστιανικοί Ναοί Εδώ που έχουν τον τρούλο/πύργο που ανεβαίνει ο ιμάμης. αυτό στην πόλη που ζω το θεωρούν μνημείο μνήμης δεν το έχουν χαλάσει παρότι δεν το χρησιμοποιούν. Κάθε κάποια χρόνια φροντίζουν και τα μνημεία αυτά και τα συντηρούν, παρότι ΔΕΝ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ..... .
Δεν Γελοιοποίησαν τους Μουσουλμάνους.


 Πριν 8 Χρόνια οι Οικοδομικές Άδειες που δόθηκαν ήταν 4.500 σήμερα 900 που γίνονται για γραφειοκρατικούς Μόνο Λόγους, που σημαίνει δουλείες δεν υπάρχουν για Συμβολαιογράφους Δικηγόρους, Αγοραστές Σπιτιών, Πωλητές Σπιτιών, Μπετατζήδες, Επαγγέλματα για Τούβλα-Ξυλείας-Πλαστικών-πλακάκια-Σίδερα-Μπετόν, Βοηθούς, Εργολάβους, Αρχιτέκτονες, Διακοσμητές, Υδραυλικούς, Ηλεκτρολόγους και αυτά θα είχαν ως Αποτέλεσμα την Στέγαση Οικογένειας- Φοιτητή-Εργαζόμενου. Όλα αυτά τα Επαγγέλματα και τα Όνειρα Είναι σε φθίνουσα.....Κυβερνήστε κάντε την Ελλαδα παραγωγικό Μοχλό της Ευρώπης και όχι Ζητιάνο της.


 Πριν 2 Χρόνια είχα πάει στην Φορτέτζα να παρακολουθήσω μια Συναυλία Μαρινέλλα - Χατζής, την Μαρινέλλα την είχα ακούσει μια φορά τον Χαιζή Οχι. Μόλις τον Άκουσα "χτύπησε" η φωνή του στην Καρδιά μου, την ψυχή μου, Εξαιρετική Λυρικότιτα, Δυνατό συναίσθημα, Τρομερή Αμεσότητα,Έπαθα Πλάκα Βούρκωσαν τα Μάτια μου και Άρχισαν να Τρέχουν Χωρίς Λόγο Δάκρυα. Απλά Υπέροχος! https://youtu.be/pR240P9z5Zw


 Οι ηλικιωμένοι είναι και Σοφοί. Δεν αποκαλούνται γέροι γιατί ότι βλέπεις έχεις/είσαι. Εσύ θα επιλέξεις τι θα ακούς και σε τι θα δίνεις Αξία. Μην ξεχνάς ότι κάνεις δεν μένει νέος για πάντα και ότι όλοι έχουμε τις ώρες μας που είμαστε καλοί ή γκρινιάρηδες


 Μην Έχεις Μίσος για κάποιον που σε ζηλεύει. Είναι ο μόνος που αναγνωρίζει ότι είσαι καλύτερος του. (Μου άρεσε.)


 Όταν αναφέρω κάποιο παλαβό που φτιάχνει η κυβέρνηση, λίγοι το καταλαβαίνουν, άλλοι θεωρούν ότι κάνω αντιπολίτευση, ότι δεν αγαπώ την ομάδα τους, λες και παίζουν ποδόσφαιρο με αντίθετη ομάδα. Για να σου λύσω την Απορία, Είμαι Ελληνίδα, Γεννήθηκα εδώ βλέπω τον Έλληνα σερβιτόρο και τον πρόσφυγα Αφεντικό. Κομίσου.


 ο αθώος Αλβάρος κεράτωσε την Αθηνά.    του Λυκουρέζου η γυναίκα,  η Ζωή Λάσκαρη δεν τον χωρίζει όμως γιατί είναι καλός....θα του τον δέσει...δεν μπορεί. Είναι καλός.


 Πουρέ..... Αγαπώ= Το λουλούδι, τη μουσική, τον Θεό, κάποιον Άνθρωπο ένα επάγγελμα που Θαυμάζω, ένα χρώμα, ένα παιδί κ.τ.λ.Γουστάρω= Έναν σύντροφο, που εάν μείνει πολλά χρόνια στην ζωή μου το Γουστάρω μου θα γίνει Αγάπη.


 με Δανεικά Ζεις Μ@λ@κ@ δεν παραγειςςςςςς


 Ότι έχει Αγοραστεί με Δάνειο, Απλά δεν Είναι Δικό σου, Είναι συν_διαχειριζόμενο με τον Δανειοδότη. Όταν Εξοφληθεί στον Δανειοδότη, Πρέπει να βγάλει την Υποθήκη της Συν_διαχείρισης, Δικηγόρος.


 Όσοι έχουν κοσμική αγάπη μαλώνουν ποιός να αρπάξη περισσότερη αγάπη για τον εαυτό του. Όσοι όμως έχουν την πνευματική ,την ακριβή, αγάπη, μαλώνουν ποιός να δώση περισσότερη αγάπη στον άλλον. Αγαπούν, χωρίς να σκέφτωνται αν τους αγαπούν ή αν δεν τους αγαπούν οι άλλοι, ούτε ζητούν από τους άλλους να τους αγαπούν. Θέλουν όλο να δίνουν και να δίνωνται, χωρίς να θέλουν να τους δίνουν και να τους δίνωνται. Αυτοί οι άνθρωποι αγαπιούνται απ’ όλους, αλλά πιο πολύ από τον Θεό, με τον Οποίο και συγγενεύουν.      Αγάπη χωρίς αντιπαροχή! Να μην κάνουμε καλωσύνες, για να πάρουμε ευλογίες. Να καλλιεργήσουμε την αρχοντική, την ακριβή αγάπη, την οποία έχει ο Θεός, και όχι την φθηνή κοσμική αγάπη, η οποία έχει κάθε ανθρώπινη αδυναμία.Από το βιβλίο
«Πάθη και Αρετές» Γέροντος Παΐσιου Αγιορείτου.


 Γέροντα, στενοχωριέμαι που ήρθε η ημέρα να φύγετε πάλι από κοντά μας.- Στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει «κοντά» και «μακριά». Την αγάπη του Χριστού δεν τη χωρίζουν αποστάσεις, γιατί ο Χριστός με την αγάπη Του καταργεί τις αποστάσεις.Επομένως, είτε κοντά είτε μακριά βρίσκεται κανείς, νιώθει πάντα κοντά, όταν είναι κοντά στον Χριστό και συνδέεται με τον άλλον αδελφικά με αγάπη Χριστού.Δοξολογώ τον Θεό που η αγάπη μου είναι τέτοιου είδους, πνευματική, αγγελική, οπότε οι αποστάσεις καταργούνται και η επαφή θα υπάρχει μαζί σας και σ' αυτήν την ζωή από μακριά και στην άλλη που είναι ακόμη πιο μακριά, γιατί και εκείνη η απόσταση θα είναι πολύ κοντινή, αφού μας ενώνει η Αγάπη, ο Χριστός.Αγίου Παΐσιου Αγιορείτου.


 Η ομορφότερη λέξη του κόσμου είναι ΑγαπΩ..


Τον γύρο του διαδικτύου κάνει μία πινακίδα που είναι γραμμένη στα αρχαία ελληνικά. Το ενδιαφέρον είναι πως η συγκεκριμένη πινακίδα δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, αλλά στο Κέμπριτζ.   http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/pinakida_apagoreuontai_ta_podilata_sta_arxaia_ellinika_sto_kempritz-64169288/


   Αρχαιολόγοι βρήκαν το μάτι του Τουταγχαμών στην Κρήτη http://www.iefimerida.gr/news/23852/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B2%CF%81%CE%AE%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%87%CE%B1%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7#ixzz4AtGBeT00


όταν κάνετε Αυτά τα τεστ της πλάκας του φαιης, επειδή το ψάχνω, σβήνονται ποστ από το χρονολόγιο.


Στην Μάχη Ανάμεσα σε Εσένα και τον Κόσμο, Υποστήριξε τον Κόσμο! Φρανς Καφκα! Καλημέρα!


real.Νέα!     Να μαστε και εμείς,  Στάσεις εργασίας στα μέσα σταθερής τροχιάς,  "Ο εργασιακός μεσαίωνας των νεοφιλελεύθερων μνημονιακών πολιτικών δεν θα περάσει. Γι' αυτό, οι εργαζόμενοι στη ΣΤΑΣΥ (ΗΣΑΠ-Μετρό-Τραμ) προχωράμε το επόμενο δεκαπενθήμερο σε σειρά προειδοποιητικών κινητοποιήσεων» καταλήγει η ανακοίνωση των σωματείων εργαζομένων στα μέσα σταθερής τροχιάς."


κατά άλλα ξεκινάει καινούργιο "μαγείρεμα" εξαγοράς ψηφοφόρων, τώρα "χαρίζουν" δάνεια. Τίποτα δεν Σώζεται το πλοίο, πάλι βάζουν/βάζει το Κράτος τον Λαό να πάρει δάνεια, Ήμαρτον.


Tasos Zorbas.
2 Ιουνίου 2016 3:58 μ.μ.


Μ αυτά και μ αυτά ξεχάσαμε ρε παιδιά να υποδεχτούμε και την ανάπτυξη στις 24 Μαίου...
Βέβαια την υποδεχτήκαμε χτες με τα λουκέτα στο Λήδρα Μάρριοτ και στην εταιρία σεκιούριτι Πυρσός...
Ανάπτυξη με σήμα το λουκέτο...

  Στα πλαίσια ,λοιπόν, του μεταπτυχιακού τους προγράμματος για την επιχειρηματικότητα, που παρακολουθούν, συνέλαβαν την ιδέα και με την βοήθεια του πανεπιστημίου τους και των εργαστηρίων του την έβαλαν σε εφαρμογή! Και δημιούργησαν εταιρεία παρασκευής σαπουνιού από ανακυκλώσιμο λάδι εστιατορίων στο οποίο προσθέτουν αρωματικές ουσίες για να προσδώσουν άρωμα!
http://www.cretalive.gr/business/h-patenta-toy-krhtikoy-foithth-poy-latrepsan-oi-skandinaboi#.V0_TJZj6g6k.facebook


Επίσης, η γιόγκα και ο διαλογισμός στα σχολεία.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1099512876780413&set=a.132315650166812.26543.100001651324457&type=3&theater


Ότι δεν καταλαβαίνουμε δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι βλακεία και κάτι άλλο όταν εξετάζεις ένα δείγμα πληθυσμού πρέπει να βλέπεις ποιότητα ζωής, μόρφωση και ηλικία


Παλιά είχα ακούσει ότι όταν τραβήξουν τα χρήματα τους οι Εβραίοι από την Αμερική. Το "πλοίο" Αμερική θα "ξεφουσκώσει". Λίγα χρόνια πριν το 2016 οι Αμερικανοί τα "έσπασαν" με τους Εβραίους, Λογικό επακόλουθο είναι τα χρήματα τους να τα έχουν στο Ισραήλ και να χτίζουν το Ναό του Σολομώντα, είχε γραφτεί στις Γραφές ότι όταν χτιστεί θα γίνει ο τρίτος Παγκόσμιος πόλεμος. Κάτι που ήδη συμβαίνει ο πόλεμος είναι οικονομικός.     Θυμάσαι που σου είπα σε ποιο Θεό Χρωστάμε;  Καταλάβαμε τώρα γιατί όταν η κατάσταση σκληραίνει, Φροντίζουμε Πρώτα το σπίτι μας.    ο Βλέμμα σας στην Ελλάδα..!!


2 ώρες περίμενε στο φορείο Ασθενής, στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών, γιατί δεν υπήρχε τραυματιοφορέας.


Δεν υποθηκεύονται τα τρόφιμα/αντικείμενα Άνω των τριών Μηνωννννννννννννννννν, Ημερομηνίας λήξης!!!!!!!!!!!!!!! Επίσης δεν κατάσχονται κατσίκες αγελάδες άνω τις μιας, παράσημα και αναμνηστικές φωτογκραφιες, Αν νυστάζεις Κοιμίσου!


 Απορία τώρα που είμαστε συνηθισμένοι να ψηφίζουμε για εκλογές και δημοψηφίσματα και ψέματα....κάνουμε ένα δημοψήφισμα, για να περάσει η μέρα, με ερώτηση "Θέλεις την κυβέρνηση;;", να Τονωθούμε λίγο.                    Θυμάσαι τι μου είπες; ΥΠΟΜΟΝΗ. Αυτό Έκανα(τώρα το θυμήθηκες), αλλά το μόνο που με ενδιαφέρει πια είναι ο Θεός να δίνει δύναμη στην λογική σου και Υγεία. Όμορφο ξΗμέρωμα.. κανε θετικές σκέψεις για ότι έχεις και όλα θα πολλαπλασιαστούν, Αμήν


 Η αγάπη κάνει με ευχαρίστηση πολλά πράγματα που το »εγώ» βρίσκει πληκτικά. Η αγάπη είναι πρόθυμη να ασχοληθεί με τις κυκλοθυμίες και τους παραλογισμούς του άλλου.
http://www.ihappy.gr/anakatema-fagitou-kai-agapis/


 Η Καββαδά Στέφη, 31 Μαΐου στις 10:33 μ.μ. ·
https://www.youtube.com/watch?v=9aBdQJLO8YE          Ένα βράδυ ένας γέρος ινδιάνος, της φυλής Τσερόκι, μίλησε στον εγγονό του για τη μάχη που γίνεται μέσα στην ψυχή των ανθρώπων. Είπε: «Γιέ μου, η μάχη γίνεται μεταξύ δυο 'λύκων' που υπάρχουν μέσα σε όλους μας»
Ο ένας είναι το Κακό. - Είναι ο θυμός, η ζήλια, η θλίψη, η απογοήτευση, η απληστία, η αλαζονεία.
Ο άλλος είναι το Καλό. - Είναι η χαρά, η ειρήνη, η αγάπη, η ελπίδα.
Ο εγγονός το σκέφτηκε για ένα λεπτό και μετά ρώτησε τον παππού του: «Ποιος λύκος νικάει;»
Ο γέρος Ινδιάνος Τσερόκι απάντησε απλά:
«Αυτός που ταΐζεις.»


Επίθετα, Καρα...με μικρά ονόματα.( όπου Καρα σημαίνει μαύρο.)
Παλιά τα ονόματα έβγαιναν από παρατσούκλια. Τα παρατσούκλια έβγαιναν από την κοινωνία που Ζούσε ο συγκεκριμένος Άνθρωπος. Άρα οι Άνθρωποι που "ζούσαν" κάποιον συγκεκριμένο Άνθρωπο του έδιναν το παρατσούκλι που χαρακτηρίζει σύμφωνα το φέρεστε του Ανθρώπου Αυτού.


 Φρένο στις Πωλήσεις σε Μη Έλληνες.


Αγάπη Είναι Όλη μας η Ζωή!


δίνει στοιχεία ενός Έλληνα πολίτη τηλεφωνικά από το 11888 ταυτότητας, πιστοποιητικών με ΤΗΛΕΦΩΝΟ. ΤΩΡΑ ΑΚΟΥΓΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΟΤΕ, 11 888. και πως γίνεται πιστοποίηση του Προσώπου και θα είναι το πραγματικό ή θα λέμε τυχαία ονόματα και θα "χρεώνουμε" άλλους;; πολύ δημοκρατία ρε παιδιά με τρελαίνει.


Όταν ακούμε «βιταμίνη C», το μυαλό μας πάει αμέσως στο πορτοκάλι, όμως δεν είναι αυτό το μόνο φρούτο με σημαντική ποσότητα της βιταμίνης. Άλλα γευστικά φρούτα παρέχουν σε ίδια ποσότητα περισσότερη βιταμίνη C.


Δεν χρωστάει κανείς κάτσε Καλά.... 600 δισ. του κ. Σώρρα έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό καταπιστεύματος και φυλάσσονται προς πίστωση και χορηγία της Ελληνικής Δημοκρατίας   http://www.kathimerini.gr/861603/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/ta-600-dis-toy-k-swrra-kai-ta-e3wdika-daneiolhptwn-stis-trapezes


Δες μια ωραία ιδέα αντί να πουλήσουν τα κόκκινα δάνεια, κυρίως τα στεγαστικά σε ξένα φανς η αριστερή κυβέρνηση, μπιρ παρα....να τα πουλήσει στους Έλληνες Ιδιοκτήτες τους. ‘Η στο Κράτος το Ελληνικό.


Οι Έλληνες οφθαλμίατροι είναι από τους καλύτερους παγκοσμίως ΜΠΡΑΒΟ!!! Να και κάποιοι που κάνουν υπερήφανο τον Ελληνικό λαό !
Αυτά είναι καλά νέα!!! Εγκρίθηκε η θεραπεία του καρκίνου με πρωτόνια στην Κρήτη! -


Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λευτέρης Πετρούνιας ήταν κορυφαίος όλων στον τελικό των κρίκων και με 15.866 βαθμούς κατέκτησε την πρώτη θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής της Βέρνης.


Να επικεντρώνεσαι στα θετικά πράγματα στη ζωή, βοηθά να ξεπερνάς κάθε δυσκολία!


Για τους Δωρητές οργάνων. Είναι το πρώτο ρεπορτάζ που έκανα-διάλεξα να κάνω για την σχολή δημοσιογραφίας το 1991. Πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλά τα στοιχεία για να είναι συμβατό το μόσχευμα. Μια λύση είναι να γίνεις δωρητής οργάνων, αλλά δεν Αποτελεί την λύση Απόλυτα του προβλήματος, λυπάμαι..Όταν είχα δει το θέμα αυτό κατέληξα ότι αργότερα θα Κλέβουν και θα τεμαχίζουν προς πώληση ζωντανούς Ανθρώπους, προς πώληση, κάτι που έγινε/γίνεται. Η πραγματική λύση δόθηκε αλλά είναι σε δοκιμή από τους Αμερικάνους 14 χρόνια μετά το ρεπορτάζ που έκανα για την σχολή, παίρνουν από την σπονδυλική στήλη υγρό (μυαλό των οστών, λέγεται) και Αναγεννούν όποιο κομμάτι του Ανθρώπινου σώματος θέλουν, του ίδιου Ανθρώπου....Βλαστοκύτταρα λέγονται.


ο πόνος Μόνος και στουπί. Βάρη το έργο του Ζεμπέκικου. Το θέμα βέβαια και σε αυτόν τον χορό ζωής, είναι να σταθείς στα πόδια σου. Γιατί όταν εσύ "γκρεμίζεσαι", εγώ έχω ανάγκη μιας σου Λέξης, Αλέξη.https://youtu.be/HX8mSPA-OiE


Στους ντροπαλούς Ανθρώπους δεν μπορείς να βγάλεις Είδηση, λυπάμαι. Μόνο εάν τους ζήσεις στο περιβάλλον τους.Το μόνο που μπορείς να κάνεις Είναι να τους "διαβάσεις". Να μάθεις την Λογική της Συμπεριφοράς τους. Οι κινήσεις τους "μιλούν-ουρλιάζουν άλλες φορές"


Έρευνα,  Επιστήμονες του διεθνούς φήμης εργαστηρίου θα μελετήσουν επίσης τα βαρυτικά πεδία που αναπτύσσονται μεταξύ των οπισθίων των Ελλήνων βουλευτών και της βουλευτικής καρέκλας,
http://tovatraxi.com/politics/ti-dynatothta-paragogis-energeias-apo-vouleftes-tou-syriza-meletoun-episthmones/


Αναπτύξου Αλλά οχι πολύ,
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1108529


Bρισκόμαστε στο κρίσιμο σημείο, στο οποίο πρέπει να πάμε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ένα βήμα πιο πέρα, σημείωσε σήμερα στο χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος στην εκδήλωση του Ομίλου Νεανικής Επιχειρηματικότητας "ΝΕ" με θέμα:"Η ενσωμάτωση της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης στη νέα επιχειρηματικότητα και ο ρόλος του φιλότιμου στο επιχειρείν". http://www.capital.gr/story/3129169


Τελικά την Ελλαδα την ζουν οι Υπάλληλοι και οι Συνταξιούχοι.
Τους τρώμε και αυτούς;;;; Αλήτη Μπογδανο "η Ιερή Αγελάδα" σε Ζει.


 Τα τελευταία επτά χρόνια έκλεισαν 250.000 Επιχειρήσεις. Αthens Ledra Κλείνει.... και που θα "κτίσουν" οι ξένοι τις επιχειρήσεις τους, αφού οι Τράπεζες ανήκουν σε ξένους επιχειρηματίες και τα λεφτά πάνε σε άλλες πολιτείες, γιατί να στηρίξουν την Ελληνική επιχείρηση την "ήπιαν" τόσο απλά....Πάρτε τις Τράπεζες.http://www.insider.gr/epiheiriseis/13185/aplirotoi-oi-ergazomenoi-sto-athens-ledra


Ο ΡΩΜΗΟΣ ΕΧΕΙ ΦΙΛΟΤΙΜΟ 1968 ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ,


Τα έμαθες τον Ιούλιο θα μας πληρώνουν έως εξής 400 ευρώ στο χέρι και τα υπόλοιπα θα μπαίνουν στο τραπεζικό σας λογαριασμό και θα τα διαχειρίζεστε με κάρτα που θα πάρετε από Τράπεζα, Είδες σε Όλα Απόδειξη.


Χαίρε ο Χαίρε Ελευθερία!


Αχ Ελλάδα σ αγαπώ και βαθιά σ ευχαριστώ που με έμαθες ποτέ να μην κωλώνω!


Γίναμε σκλάβοι δέκα τυπάκων που τον πλανήτη τον κρεμάνε σα μπρελόκΘερίζουν πλούτη και σπέρνουν πείνα, θέλουν να δουν να φτύνουμε αίμα στη ρουτίναΝοιάζονται τόσο για τα παιδιά σου, τους ψηφοφόρους που χεις μέσα στην κοιλιά σουΘα τους σπουδάσουν, δουλειά να πιάσουν και με ρουσφέτια υποκλίσεις να χορτάσουνΜα εγώ θα ζήσω μέσα στη μέρα, θέλω τα χέρια να σηκώνω στον αέραΘέλω τον ήλιο και οξυγόνο κι αυτό το μέλλον με ελπίδα ανταμώνωΘέλω οξυγόνο, θέλω να ζήσω, θέλω να ζήσω, ΘΕΛΩ ΝΑ ΖΗΣΩ!Κι άμα τα πάρω, θα πάρω φόρα, θα σας ρημάξω στις κλωτσιές στην ανηφόραΆμα τα πάρω δε θα μπορέσουν δυο διμοιρίες από ΜΑΤ να με βολέψουνΚι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι, κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικόΈτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι, τη φαντασία μου χορεύω στο κενόΑξιοπρέπεια κι αρχές λείπουν ταξίδι και την καρδιά μας που διψά ποτίζουν ξίδιΜαταιόδοξοι μασόνοι κυβερνάνε ρε μα οι μεγάλοι χορηγοί που πολύ μας αγαπάνεΘα μας γλιτώσουν, είναι σπουδαίοι! Θα μας αφήσουν να ρημάξουμε στα βράχια τελευταίοιΔημοκρατία κι αξιοκρατία πλέον πωλούνται σε πανέρια σε ευκαιρία!Μα εμείς πονάμε αυτό τον τόπο, σφίγγουμε δόντια και λουριά για την Ελλάδα ρε γαμώτοΝομίζουμε ποτέ δε θα μιλάμε, όμως τα πρόβατα τους λύκους θα τους φάνε!Μα εγώ θα ζήσω μέσα στη μέρα, θέλω τα χέρια να σηκώνω στον αέραΘέλω τον ήλιο και οξυγόνο κι αυτό το μέλλον με ελπίδα ανταμώνωΑχ Ελλάδα σ αγαπώ και βαθιά σ ευχαριστώ που με έμαθες ποτέ να μην κωλώνω!https://youtu.be/P3pHY7auD8w

Εάν βλέπει κάποιος τον χαμηλό εαυτό του και θέλει όλο τον κόσμο έτσι είναι Λάθος. Βλέπω Θαυμάζω τους Καλύτερους, Δικαιότερους, Ζω Υπέρ του Συνόλου της κοινωνίας και Όχι Εις βάρος κάποιου άλλου, όταν θα "φύγω" θα αφήσω, ελπίζω, μια Ελλαδα Καλύτερη


Μην Κάνεις στον Άλλο, Αυτό που δεν θα ήθελες να σου Κάνει.http://www.ihappy.gr/koinwnia-tis-paxylis-anaisthisias/


Όταν δεν καταλαβαίνεις, να ψάχνεις την αλήθεια και όχι να κάνεις Υποδείξεις. Αυτός ο Κόσμος έχει κανόνες, να Σέβεσαι.


Με διαρκείς προσπάθειες, ώστε να ανέβει συνολικά το τουριστικό και αγροτικό προϊόν της περιοχής, η Costa Navarino πραγματοποιεί μέχρι και σεμινάρια γαστρονομίας με γνωστούς σεφ σε όλα τα εστιατόρια της Μεσσηνίας, αλλά και σεμινάρια σε ξενοδόχους, τα οποία περιλαμβάνουν επισκέψεις σε άλλες τουριστικές περιοχές της Ελλάδας για να δουν τις καλές και κακές πρακτικές που εφαρμόζουν.  www.enikos.gr/society/390169,H-Costa-Navarino-xarizei-nea-pnoh-sthn-Peloponnhso.html


Αυτός είναι ο Έλληνας εφοπλιστής που διέγραψε 2 εκατομμύρια ευρώ από το δημόσιο χρέος της Ελλάδας,  http://expresstime.gr/aftos-ine-o-ellinas-efoplistis-pou-diegrapse-2-ekatommiria-evro-apo-dimosio-chreos-tis-elladas


ξέρει να ελίσσεται !.Ανάπτυξη Εταιρείας μέσα στην Κρίση,Δες, http://molibixarti.blogspot.gr/2016/05/blog-post_87.html?spref=fb


Πρωινό Συμπέρασμα για Αφεντικό δεν κάνεις Έλληνα, αλλά μόνο για Υπάλληλος. Τελεία.


Δες ένα περίεργο που έμαθα πριν από λίγο. Ελληνικές Εταιρίες μπύρας δεν Έχουμε, κάποιες μικρές τοπικές εταιρίες ίσως, αλλά όλες οι Μπύρες συσκευάζονται στην Ελλαδα. Συμπέρασμα για επιχειρηματίας δεν κάνεις Έλληνα, αλλά για υπάλληλος.


Πριν Χρεώσεις Άλλους, Χρέωσε Εσένα.


Να πάρεις Δάνειο και εσύ μπορείς να βουλιάξεις την Ελλάδα.lhttp://www.enikos.gr/media/389911,H-Realnews-shmera.html


Μανούλες Υπάρχουν και Από τις δυο Μεριές, Μάνο. Ο ένας Νεκρός και ο άλλος Ζωντανός_Νεκρός..


ΟΤΑΝ ΠΑΛΕΥΕΙΣ Μ Ο Ν Η, ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ.    ο μπατσος είπε στην μαμά μου, που μίλησε Όμορφα για την Αδερφή και Μητέρα του Κώστα, "η άλλη πλευρά δεν μιλάει έτσι για Σας". Και ο δικηγόρος μου είπε ότι Έπρεπε να τους κάνω ΜΥΝΗΣΗ....ΔΕΝ ΕΚΑΝΑ. Δεν χρωστάω. Μανούλες Υπάρχουν και Από τις δυο Μεριές, Μάνο. Ο ένας Νεκρός και ο άλλος Ζωντανός_Νεκρός..  Ο Κώστας με Σκότωσε. Το έχει ξανακάνει και σε Άλλη κοπέλα, ρώτα την συμβία...Αληθινέ.


Εσύ.. Όταν κοιτάς την καρδιά, βλέπεις το Εγώ σου.


Το κεφάλι το σκύβουν στον Θεό. Να πηγαίνεις Εκκλησιά Να εξομολόγησε και να μεταλαμβάνεις. Εσύ έχεις Χοντρό Πρόβλημα. Να Αγαπάς το Δίκιο. 22 Οκτωβρίου 1997 με Σκότωσε αυτός που Εσύ κάνεις Κορόνα και παιδί με το όνομα του ή ψυχίατρο θες ή απομακρύνθηκες από τον Θεό, τον Ουράνιο πατέρα. Ο Θεός Μαζί σου και σε Όλο τον Κόσμο.Προσευχή που πρέπει να λες, "Κύριε Ημών Ιησού Χριστέ Ελέησον Με".


ΜΙΛΑ, ΓΙΑΤΙ ΧΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ,. Αν υπάρχει κάποια στιγμή, στην εποχή των Μνημονίων, να μιλήσουμε για απώλεια εθνικής κυριαρχίας, η στιγμή αυτή είναι τώρα.http://amagi.gr/conte…/i-apoleia-tis-ethnikis-mas-kyriarhias


Παίρνω τηλέφωνο τον ΟΤΕ να μάθω για κάτι, δες πολιτισμό ο Γερμανός, όταν ολοκλήρωσα την συνομιλία.... με πήραν τηλέφωνο να με ρωτήσουν Αν εξυπηρετήθηκα και οι υπάλληλοι αν ήταν Ευγενικοί μαζί μου (πρέπει να είχε μπερδευτεί ο λογαριασμός και να μην είχε πληρωθεί από λάθος μου).... Είδες ο Γερμανός είχε σεβασμό, Εσύ;;.Παντού οι Πάντες, παντού καλοί, κακοί.


Σας καλωσορίζουμε στο Ρέθυμνο του Πνεύματος και του Πολιτισμού και σας καλούμε σε μια περιήγηση στο μακρινό παρελθόν του μέσα από την πένα, το πεντάγραμμο και το χρωστήρα των δημιουργών του.Ο τόπος αυτός , των μικρών αναπτυξιακών δυνατοτήτων, έγινε μεγάλος χάρις στα Γράμματα και τις Τέχνες που έμαθαν να καλλιεργούν οι άνθρωποί του κληροδοτώντας στους αιώνες ανεκτίμητο πνευματικό πλούτο.Ένας ήταν πάντα ο στόχος του Πολιτιστικού Οργανισμού και τον υπηρέτησε με αμέτρητες δυσκολίες και απερίγραπτές περιπέτειες.Να γίνουν ευρύτερα γνωστοί οι λογοτέχνες, οι μουσικοί, οι ζωγράφοι και οι γλύπτες που κατάγονται από το Ρέθυμνο , από τους οποίους άλλοι διέπρεψαν και διαπρέπουν κι άλλοι χάθηκαν στην αφάνεια.Κι ακόμα να αναδειχθούν οι ανώνυμοι ήρωες αυτού του μαρτυρικού τόπου που πότισαν κι αυτοί με το αίμα τους το δέντρο της λευτεριάς αλλά ποιος τους θυμάται τώρα.Μικρά γεγονότα που έγραψαν τα δικά τους κεφάλαια στα Ρεθεμνιώτικα Χρονικά σταχυολογούνται μέσα από δημοσιεύματα εφημερίδων για να δώσουν κι εκείνα το δικό τους φως στην αναζήτηση μιας πολιτείας που χάνεται σιγά σιγά μέσα στην δίνη των αξιών που κάποιοι επιμένουν να θεωρούν ανάπτυξη.Οι πόρτες αυτής της ιστοσελίδας είναι ανοικτές και για διάλογο μεταξύ ανθρώπων που προβληματίζονται για το πολιτιστικό γίγνεσθαι. Θα φιλοξενούν επίσης πρόθυμα κάθε πνευματική ανησυχία. Μια γέφυρα θελήσαμε να δημιουργήσουμε για επικοινωνία με όλους όσους έχουν να καταθέσουν κάτι για το κεφάλαιο που λέγεται πολιτισμός. Ας τη στεριώσουμε όλοι μαζί για να κάνουμε τις μέρες μας πιο δημουργικές και πιο ανθρώπινες.Και ν΄αφήσουμε στα παιδιά μας κάτι που να συντηρεί την παράδοση που θέλει το Ρέθυμνο Πόλη των Γραμμάτων και Τεχνών , για να αποκτήσουν κίνητρα που θα δώσουν στην παράδοση αυτή μια πιο δημιουργική συνέχεια.Εύα Λαδιάhttp://www.politistiko-rethymno.org/


Όταν Σέβεσαι την κοινωνία σου, σε Σέβεται και αυτή!


Ντοκιμαντέρ για την έλλειψη παιδείας στο Σινεμά.   Να γιατί Βλέπει ο Λαός Ελληνικές Ταινίες,


Είδες ο Ινδοκαναδος που έχει την Γιουρομπανκ "διαβάζει" κοινωνία και κάνει Έργα. Στην Αθήνα για παράδειγμα προωθεί τις πιστωτικές κάρτες.


Μεταλαμπαδεύουν Παράδοση,


Ποια φάρμακα θα πωλούνται εκτός φαρμακείων - ΒΙΝΤΕΟ,  //www.enikos.gr/society/389614,Poia-farmaka-8a-pwloyntai-ektos-farmakeiwn-BINTEO.html


Η εξυγίανση δεν βρίσκεται στα Χρήματα. Την Υγεία σου να Έχεις να μην πίνεις, Έχεις παιδιά και το ποιο μικρο Είσαι Εσύ. Εδώ απλά βλέπουμε θέματα δεν είναι η ζωή μας. Εγώ είμαι Εδώ γιατί αυτή την ζωή Επέλεξα. Αυτήν την επιλογή είχα.


Δες τι μου ήρθε πάλι,τους κάνουμε μήνυση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριον και μέχρι να κλείσει η Δίκη δεν ανεβαίνουν ούτε οι Τόκοι ούτε το Δάνειο...Σε 100 χρόνια τελειώνει η Δίκη και παίρνουν τα @@@@@@@@@@@@@@@@@@ μας.


Του Μανώλη Γ. Παπαμαστοράκη*Εάν ένας λαός πρέπει να κοιτάζει μπροστά, οι Έλληνες πρέπει να κοιτάζουν και πίσω. Να αναπολούν το παρελθόν και να θυμούνται ποιοι και πώς τους κράτησαν ζωντανούς στο πέρασμα των καιρών.


Η απιστία στη γυναίκα έχει «μητέρα» τη σεξουαλική της ευφυΐα και «πατέρα» τον ερωτισμό, ενώ στον άνδρα είναι μια «ορφανή» απιστία με πολλούς δήθεν «γονείς», που είναι οι αντίζηλοι του αρσενικού στις επιδόσεις που αρέσκονται να συζητάνε στις ανδρικές παρέες. Όπως οι ψαράδες και οι κυνηγοί…Απορώ γιατί θέλετε πιστές, μετά από αυτό.  https://fabtoday.net/


Τα έμαθες σε λίγο καιρό θα εξαφανιστεί το νόμισμα...θα τα κάνετε όλα με κάρτα. Πληροφορία Από την Τράπεζα.


Στον Πόλεμο και στον Έρωτα δεν υπάρχουν Κανόνες!


 θέλεις Απαντήσεις Καρδιά μου, Αλλά δεν ρωτάςςς.... Ψάχνω από λεπτομέρειες να Ανασύρω την Ερώτηση. Ξέρω ότι το Ατύχημα μου Σημάδεψε όχι μόνο εμένα, αλλά και άλλους και γυρνώ διορθώνω - Ελευθερώνω.. Δεν μου ανήκει Τίποτα και το ξέρω. Δεν Ζητώ τίποτα από κανένα σας φιλόδοξο.. Βλέπω Τι Είχατε για Εμένα.. Τίποτα.. Το πήρα και Ζω Κρήτη και μην φανταστείς ότι βρήκα την γη της επαγγελίας Εδώ.. Παντού τα Πάντα.


 -πόσο χρόνων Είσαι;
- 20
- Πω πω θα μπορούσα να Είμαι Μαμά σου( Αυτό πέρυσι)Σήμερα του είπα να μου πληρώσει λογαριασμούς στο ταχυδρομείο και να μου πάρει ένα χαρτί κουζίνας από το Σούπερ Μάρκετ, το απόγευμα που πήγα ψηφιδωτό. Όταν γύρισε τι μου είπε.......-χάρηκα που μπορώ να σε Βοηθήσω!


 Ο Άνθρωπος που Αγαπά τα χρώματα της μουσικής, παίζει μουσική και Ακούει Μουσική λέγεται Εραστής της Τέχνης, αλλιώς Ερασιτέχνης!


Δίκαιο Κράτος.Αξιοκρατία - Δουλειές - Σύγχρονη Παιδεία - Αξιοπρεπή Περίθαλψη - Ικανοποιητικούς Μισθούς και Συντάξεις - Ασφάλεια


Όλα Θέλουν Συναλλαγή. Έκανες Έχεις Αποτέλεσμα. Εσύ Έκανες;;;


Η ΑΕΚ πήρε το Κύπελλο! Μπορείς.


Όλοι Μαζί! Τέλος στον Στον "βιασμό" της κοινωνίας, γλυκιά μου. Η μονή απειλή είναι ο Γερμανός γιαυτό θα χάσει κι άλλο πόλεμο!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


ΠΡΟΣΕΞΕ παροιμία, "Παίρνε γερόντων Συμβουλή και Ανθρώπων Πονεμένων " !


Να Είμαστε Καλά Να τα Χειριζόμαστε με Λογική, όλοι μαζί, Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να Σώσουμε ούτε τον Εαυτό μας, ούτε τους Άλλους!


Δημοσιογράφος με Χρόνια καριέρας μου είπε "θα γίνουν πολλές αλλαγές, ας προσέξουμε να μην χάσουμε την ψυχή μας"..


Είμαστε στην Εποχή που πρέπει να πούμε τα Αυτονόητα. Ένα παιδί 21 χρονών, κάνει με ευχαρίστηση μια "βοήθεια" σε έναν ...Άνθρωπο. που συνεργάζεται, βρίσκεται στον ίδιο χώρο. Αυτό πρέπει να αναγεννηθεί... Η Ανθρωπιά.. το Φιλότιμο


Ο Άνθρωπος που Αγαπά τα χρώματα της μουσικής, παίζει μουσική και Ακούει Μουσική λέγεται Εραστής της Τέχνης, αλλιώς Ερασιτέχνης!


Να βρεις ανθρώπους όμορφους. 'Ομορφους από μέσα... Να βρεις ανθρώπους που σε σέβονται και σε εκτιμούν πραγματικά γι αυτό που είσαι. που σου κάνουν χώρο στη ζωή


Έχεις φίλους. Τον Εαυτό σου Μην Ξεχνάς.


Ζήσε ! Απόλαυσε! Γεύσου!


 Χωρίς προγράμματα απασχόλησης αλλά και τη δυνατότητα υποστηριζόμενης διαβίωσης, κινδυνεύουν να μείνουν εκατοντάδες παιδιά με σύνδρομο Down,


όταν σου δίνουν ευκολίες δεν τις χρησιμοποιείς Όλες. Αν η ευκολία Βλάπτει άλλες προϋποθέσεις Απλά ΔΕΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ.


Ο Χριστιανισμός που Ασπάζομαι/πιστεύω κρατάει την παράδοση σέβεται την διαφορετικότητα και η Ελπίδα αυτής της Πίστης είναι ότι οι Άνθρωποι καθημερινά τελειοποιούνται. Έχουμε Ευφυΐα Αγάπη και Ανθρωπισμό Πρέπει να ξέρουμε τι μας συμβαίνει. Γεννηθήκαμε Ελλαδα, Ας διαχειριστούμε την Ζωή μας!


Κράτα τις λεπτομέρειες ως Στιγμές, είναι Αξία!


Να Ξυπνήσει ο "Ζορμπάς" μέσα στην Λογική σας..


Συνταγή για πανελλήνιες Εξετάσεις.Να πάτε να γράψετε με καθαρό μυαλό να κοιμηθείτε καλά το προηγούμενο βράδυ. Καλό είναι να διαβάζετε τις πρωινές ώρες. Να διατρέφεστε σωστά. Και ψυχραιμία Πάντα. Η λογική βοηθάει. Σημαντικό Είναι να γράψετε Σωστά και όχι να Αριστεύσει κάποιος Απαραίτητα. Καθαρό Μυαλό-Διάβασμα Σωστό-Ψυχραιμία-Λογική.


Η Δυτική Μουσική Ξεκουράζει, κράτα_ το!


ποτέ δεν σε εγκατέλειψα Ελλάδα ούτε για σπουδές. Είμαστε Υπάρχουμε δεν είναι Κανείς Μόνος, Είμαστε όλοι μαζί, Είμαστε Έλληνες.


Αν στην Ζωή είχαμε τακτοποιήσει το θέμα Σύντροφος, θα ήταν ποιο χρήσιμες οι Συμβουλές μας.


« Αν χρειαστεί να το κάνω δεν μπορώ να αρνηθώ, είναι η δουλειά μου.


Όμορφη και Έξυπνη έχεις Μέλλον;;;;; Απάντηση, θέλει ρυθμισμένο το συναίσθημα.


ποτέ μην νιώσετε τον πόνο της σιωπής, ποτέ όμως.Να επικοινωνείτε!


Επέλεξε/Ζήσε Όμορφα!


Ας δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε Εμείς. Αν κάνει ο καθένας την δουλειά του Σωστά σε όποιο πόστο βρίσκεται αμέσως μπήκε η πρώτη βασική τάξη.


Δεν κατηγορώ τον λαό αναγνωρίζω το περιβάλλον που ζω και διορθώνω ότι περνάει από το χέρι μου.


Γίνονται Θαύματα Όταν δεν έχεις Αυταπάτες, απάτες, η λογική βοηθάει.


Εμπιστοσύνη !


Μαριος Καπηλιδης,"Μην υποτιμάτε την ευαισθησία θεωρώντας την κάτι εύθραυστο.Είναι η πιο σκληρή δύναμη του κόσμου, που μ' αυτήν τον κατακτάς." Μάνος Χατζιδάκις


ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΣΕ ΖΗΛΕΥΟΥΝ, ΠΑΡΑ ΝΑ ΣΕ ΛΥΠΟΥΝΤΑΙ.


Άλλαξε Σκέψη, Χαμογέλα της, να Σου Χαμογελάσει


Όταν ξεκινάς την εφηβεία βλέπεις πρίγκιπες ΜΟΝΟ και ότι βλέπει ο καθένας δεν ποινικοποιείται. Όλα τα δάκτυλα του χεριού ανήκουν στο χέρι άλλα δεν είναι ίδια.


''Μη διδάσκεις στο παιδί σου πώς να γίνει πλούσιο.  Δίδαξε του πώς να γίνει ευτυχισμένο… Έτσι όταν μεγαλώσει, θα γνωρίζει την αξία των πραγμάτων  και όχι την τιμή τους…''


Άκου μια ωραία συμβουλή από έργο με τον Αριστοτέλη Ωνάση," Όταν γνωρίζεις έναν Άνθρωπο να τον γνωρίσεις τόσο ώστε να ξέρεις πόσο χρόνο θα του Αφιερώσεις την επόμενη φορά που θα τον συναντήσεις".  Έτσι από τον κάθε άνθρωπο αναγνωρίζουμε πόσο χρόνο/αξίζει/ έχουμε διάθεση να ανταλλάξουμε μαζί του. Ο χρόνος της ζωής είναι πολύτιμος για να σπαταλιέται, είναι Αλήθεια(λυπάμαι εάν ήμουν παρένθεση).


Η Κρίση άραγε φταίει που γίναμε Φοβικοί με τους Ανθρώπους ή ο εύκολος χωρίς εργασία πολύ πλούτος τους;;; Εγώ επέλεξα την μοναξιά Χρόνια τώρα, στην Αθήνα ήμουν ποιο μόνη από τους μόνους, το κινητό και η "αυλή" γεμάτη Πάντα η καρδιά Άδεια και μετά το ατύχημα η Αλήθεια Γυμνή. Τα καλοκαίρια ερχόμουν στην Κρήτη 10 ημέρες και μου έφταναν να ζήσω το Χειμώνα της Αθήνας. τώρα Ζω Ρέθυμνο δεν είναι ότι βρήκα παρέα βρήκα όμως ότι στην Ζωή Επιλέγεις ....Επέλεξα.


Χτυπάς την "Κορυφή" σου συνέχεια μένει ο "πάτος", αφού η μεσαία Τάξη χτυπήθηκε/χάνεται, τι σου έμεινε;;;;, σου έμεινε ο "πάτος", κακομοίρη Λαέ! Αυτός που έχει Χρήματα επενδύει Ελλάδα!


Αν έχετε απορήσει, γιατί είμαι "μουδιασμένη" σήμερα και δεν βάζω ποστ, να σας πω ότι με αυτά που συμβαίνουν στην πατρίδα μου αρχίζω και απορώ εάν πράγματι Ζω Ελλαδα...... και άντε πάμε πάλι...μια άλλη συμφωνία αλλάζει την παλιά.


Να στηρίζεσαι στον Εαυτό σου, δεν υπάρχει Κανείς!!!!!!!!


Όταν υπογράφεις διαβάζεις όλο το κειμενοοο


Τα διαμάντια είναι Σκληρά ,Διαυγή και Αληθινά !


Για Όλα τα παιδικά Χαμόγελα να κοπεί το ΦΠΑ, από τα παιδικά προϊόντα!


τα λεφτά που δανείσατε στις τράπεζες γιατί λεβέντες τα πληρώνει ο λαός ας τα πληρώσουν οι υπόχρεοι οφειλέτες


Διεκδικώ! Προλαμβάνω!  Όταν Θέλεις. Μπορείς - Είσαι - Υπάρχεις - Σε Σέβονται.


Όταν είμαστε παιδιά παίζαμε.Δες, όταν ο αντίπαλος χτυπάει ύπουλα χρησιμοποιώ την Ίδια μέθοδο.υ.γ. Αυτό δεν το κάνω στον Έρωτα.


Εάν Ενοχληθούμε Μπορεί να Γίνουμε Γροθιά


Η λύση του Μισού προβλήματος είναι ο Εντοπισμός του. Αισταην.


Όταν Έχω Ένα πρόβλημα Εστιάζω σε Αυτό, δεν το "σκεπάζω", και Γιατρεύω τις όποιες πληγές έχουν δημιουργηθεί από όπου προκλήθηκαν, μια μια. Η Ελεύθερη ράδιο φονιά Τηλε_οραση, Αγγελιόσημο, Σταρηλικη γιατί δημιουργήθηκαν μήπως για να σκοτώσουν την Πένα/ πνεύμα και να θολώσουν την πνευματική Ελλάδα;;;; Ρωτάω δεν ξέρω Αφού πνευματική Ελλάδα εν δύναμη Είναι οι Δημοσιογράφοι να το ξανά γράψω. Άρα την "έχτιζαν" σε Αμόρφωτο λαό, πολιτική χωρίς πολιτική, και σε ζαλισμένους δημοσιογράφους, που είχαν αγαπήσει από την εικόνα τους και τώρα πανε να τους γκρεμίσουν. Εύκολο θύμα/θέμα.  Το μαζεύουμε λίγο;;;;;.- Δημοσιογράφοι -Πολιτικοί - ιεράρχες, ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΙ..............Και όλοι και για τον Λαό Μόρφωση και θέσεις εργασίας αντίστοιχες για την Απορρόφηση του Ανθρώπινου δυναμικού Ελλάδας. Ποκα ξερεις Οχι Ακουω μουσικη και τους Χορευω, αφου Δεν <Μπορούμε> Συννενοηθουμε.......


Αυτό είναι το δικό σου τραγούδι! Είναι σαν ο στιχουργός να είχε εσένα στο μυαλό του όταν έγραφε αυτό το τραγούδι. Οι στίχοι είναι τόσο όμορφοι και αντανακλούν πολλές πλευρές της απίστευτης προσωπικότητάς σου.https://youtu.be/oW_7XBrDBAA


όταν διψάω ΔΕΝ ΠΟΥΛΙΕΜΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ ΝΕΡΟ.


"Λιγότερο από το 5% των δανείων, ύψους 220 δισεκατομμυρίων ευρώ, που δόθηκαν για τη σωτηρία της Ελλάδας στα πέντε πρώτα χρόνια των μνημονίων, κατέληξαν στον ελληνικό προϋπολογισμό, ενώ τα υπόλοιπα πήγαν στη διάσωση των ευρωπαϊκών τραπεζών"


 "Η ψυχή γιατρεύεται όταν είσαι κοντά σε παιδιά"..


Ο αναμάρτητος υμών πρώτος τον λίθον βαλέτω


όταν πολεμάς το Άδικο θες επιχειρήματα! Αλλιώς χάνεις το δίκιο σου!  6/5/2016


"Χριστός Ανέστη!",Η Απάντηση είναι,"Αληθώς Ανέστη" Καλημέρα! ( το λέμε για 40 ημέρες από σήμερα)


Αναστάσιε Χρόνια Πολλά Καλά με Υγεία!Αναστάσιος O Αναστάσιος είναι σοβαρός, ευσυνείδητος, υπεύθυνος και αποτελεσματικός. Τι σημαίνει: Το όνομά του προέρχεται από το ανάστασις<ανά + ίστημι, και σημαίνει ο αναγεννημένος, ο αιώνιος.


μεταλαμπάδευσαι Ελλάδα στα Παιδιά!


λιγότερες από έξι ώρες ύπνου τη νύχτα επιδρούν αρνητικά σε εκατοντάδες γονίδια....


Όταν τρώμε έλεγε ο παππούς μου, ο πατέρας της μαμάς μου ο Μαραντώνης, μασάμε καλά την τροφή την λιώνουμε..


Ο αναμάρτητος υμών πρώτος τον λίθον βαλέτω


"Σε μια εποχή που η ελληνική οικονομία διψά για ξένες επενδύσεις και εισροές κεφαλαίων, η επιχειρηματικότητα δέχεται λοιπόν ακόμα ένα βαρύ πλήγμα. Η κοινωνιστική προσέγγιση της «ευαισθησίας απέναντι στους αδύναμους», που υπαγορεύει τη νομοθέτηση αντίστοιχων μέτρων, θα αποδειχθεί δίκοπο μαχαίρι. Στοιχειώδης κοινή λογική οδηγεί στο συμπέρασμα πως η ατομική ευθύνη του μετόχου για τα χρέη της εταιρείας θα αποτρέψει πολλούς επενδυτές από την ιδέα να ρισκάρουν επιχειρηματικά στην ήδη προβληματική εθνική μας οικονομία."


Ευα Λαδια, δημοσιογράφος που συνεργάστηκα στα Ρεθεμνιώτικα Νέα,"Τα αδύνατα παρά τοις άνθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ εστίν",


υπάρχει νόμος πάνω από 2 σκυλιά Απαγορεύεται.Είχε 8 ο συνυπεύθυνος για την δολοφονία του Πεντάχρονου!   έχετε Παιδιά. Τα παιδιά τα προσέχουν. 5 χρονών παιδί το άφησε η κακούργα η μάνα του χωρίς έλεγχο... Φυλακή. Το Σκότωσε όχι το ροτβεηλερ Αλλά η μάνα.


για το 5χρονο παιδάκι που κατασπαράχτηκε από το κολ@σκυλο δεν άκουσα συλλήψεις. Εκεί δεν υπάρχουν Ευθύνες::::::::::ή η επιλογή ευθύνης γονέα είναι Επιλεκτική.Ντρέπομαι.


Η Ελλάδα δεν έχει βιομηχανία να παράγει ούτως ώστε να γεμίζει τον Κρατικό κορβανά και να πληρώνει μεγάλους μισθούς και να δώσει παροχές στον πολίτη της εν αντίθεση με την Γερμανία που έχει αυτοκίνητα/όπλο_βιομηχανία. Άρα για να ζήσουμε καλύτερα πρέπει να παράγουμε, έτσι το Ευρώ θα αποκτήσει Αξία και για την Ελλαδα !!!!!!!


Πρόσεχε το δρόμο, όχι το κινητό.


λαηκ σε Ότι σε κάνει Έλληνα!


Οι άχρηστες λεπτομέρειες για άλλους, εκτός των 2. θα σου πωωωωω ισωςςςςςςς ς άχρηστες(;) λεπτομέρειες των δυο


όταν διψάω ΔΕΝ ΠΟΥΛΙΕΜΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ ΝΕΡΟ.  ότι γράφω το γράφω από την καρδιά μου αν νομίζεις ότι περιμένω "τσεκ" γελάστηκες...πλάνην οικτρά...


Στην ζώη να Κάνεις οτι Αγαπάς για να το κανείς Όμορφα, και για Πάντα. Το σεξ είναι 10 λεπτά, Ζεις;;;;


οι Γερμανοί λένε...................οι Έλληνες εμπιστεύονται τον Γερμανό;;;


να σου ένα μυστικό Δημόσια, μάλλον δεν είναι και τόσο μυστικό. Μου λέει ο Διευθυντής της Εθνικής τράπεζας (εδώ δεν φοβάμαι να ρωτάω), ότι οι ξένοι ιδιοκτήτες των Ελληνικών Τραπεζών δεν πουλάνε σε Έλληνες μετοχές και αν πουλήσουν ανεβάζουν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και εξαφανίζουν τους μετόχους. να τα πω Όλα. Θέλει ελιγμούς Έξυπνους. Να προσέχετε που Αγαπάτε και Συνεταιρίζεσθε


Αδεία σε Όσα κανάλια υπάρχουν + Alter και 4 ακόμα. Να πληρώνουν τα χρέoι τους. Όσο για τους ιδιοκτήτες που έχουν κατασκευαστικές εταιρείες Νόμο " Όταν έχεις κατασκευαστική εταιρεία + κανάλι, που λαμβάνει έργα κοινής Ωφέλειας δεν περνεις Εργα. ... οι δημοσιογράφοι δεν σου φταίνε εάν τα έργα δινόντουσαν στον μπομπολα, που έχει κατασκευαστική εταιρεία και λάμβανε έργα δημοσίου και έχει το Mega Channel.


σκέφτομαι τα ζώα δεν έχουν την νόηση να καταλάβουν την αγάπη, και ρωτάω οι Άνθρωποι.


Στην εκκλησιά πηγαίνω για την ιεροτελεστία Όχι για τον παπά.   Οι παπάδες είναι Άνθρωποι Όχι Θεοί.


θέλουν Μέτριους


Τσάμπα Μάγκες, Τσάμπα Ουσία. χτίζω, Ζω..Απολαμβάνω και για Σ Η Μ Ε Ρ Α ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ. τΟ ΕΥΚΟΛΑΚΙ ΑΡΠΑΧΤΗ ΤΕΛΟΣκαι εάν ύπουλα σας πήραν το κράτος, ύπουλα ΑΡΠΑΞΤΕΤΟ, ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ.


Μ Η Ν "ΤΡΩΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ" ΤΟΥΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΥΣ.

Όταν Έχω Ένα πρόβλημα Εστιάζω σε Αυτό, δεν το "σκεπάζω", και Γιατρεύω τις όποιες πληγές έχουν δημιουργηθεί από όπου προκλήθηκαν, μια μια. Η Ελεύθερη ράδιο φονιά Τηλε_οραση, Αγγελιόσημο, Σταρηλικη γιατί δημιουργήθηκαν μήπως για να σκοτώσουν την Πένα/ πνεύμα και να θολώσουν την πνευματική Ελλάδα;;;; Ρωτάω δεν ξέρω Αφού πνευματική Ελλάδα εν δύναμη Είναι οι Δημοσιογράφοι να το ξανά γράψω. Άρα την "έχτιζαν" σε Αμόρφωτο λαό, πολιτική χωρίς πολιτική, και σε ζαλισμένους δημοσιογράφους, που είχαν αγαπήσει από την εικόνα τους και τώρα πανε να τους γκρεμίσουν. Εύκολο θύμα/θέμα.  Το μαζεύουμε λίγο;;;;;.- Δημοσιογράφοι -Πολιτικοί - ιεράρχες, ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΙ..............Και όλοι και για τον Λαό Μόρφωση και θέσεις εργασίας αντίστοιχες για την Απορρόφηση του Ανθρώπινου δυναμικού Ελλάδας. Ποκα ξερεις Οχι Ακουω μουσικη και τους Χορευω, αφου Δεν <Μπορούμε> Συννενοηθουμε..........    "Πόκα" Ξέρετε;;; Εγώ Όχι..Αλλά όπως μου παίζουν την μουσική ξέρω να χορέψω. Εδώ ο ήχος της Μουσικής έχει Οργανωθεί από τους έξω και εμείς χτυπάμε τους μουσικούς μας. Άρα δεν έχουμε μουσικούς που αποφασίζουν αλλά φερέφωνα αδιάβαστα-αμόρφωτα-λίγους που εάν τους γκρεμίσουμε γκρεμίζουμε εμάς δεν θα έχουμε Μουσική.... Εδώ ο ήχος θέλει καλή ανάγνωση/συνεργασία/σχέδιο.... χώρου που θα ακούγεται η μουσική-παικτών που συμμετέχουν-ακροατηρίου-μαέστρου που βρίσκει τους τόνους του σωστούς ήχους. Και αφού Δεν Μπορείτε Να Συννενοηθείτε....Συνεννοηθείτε


Η λύση του Μισού προβλήματος είναι ο Εντοπισμός του. Αισταην.


Όταν είμαστε παιδιά παίζαμε.Δες, όταν ο αντίπαλος χτυπάει ύπουλα χρησιμοποιώ την Ίδια μέθοδο.υ.γ. Αυτό δεν το κάνω στον Έρωτα.


Τέχνη η Ισπανία Λατρεύω!


Όταν Θέλεις. Μπορείς - Είσαι - Υπάρχεις - Σε Σέβονται.


Διεκδικώ! Προλαμβάνω!


τα λεφτά που δανείσατε στις τράπεζες γιατί λεβέντες τα πληρώνει ο λαός ας τα πληρώσουν οι υπόχρεοι οφειλέτες. το πα παλιιιιιιιιιιιιιιιιι


Σφηνάκι απαγόρευσης κατεχόμενου πεδίου,Οι στιχοι απο το τραγουδι που ειπα για πρωτη φορα στη Λευκωσια στην προ ολιγων ημερων συναυλια μου. Ενα "ερωτικο" και οχι κοινωνικο τραγουδι με σεβασμο στην αγαπημενη μου Κυπρο και στους Κυπριους φιλους και φιλες μου.Σας ευχαριστω ολους *Εκει τι κανεις,ποια εισαι; για πες μου ποιον εκδικησε; πατριδα πουλας και τα ονειρα μου σκορπας,αυτη εισαι... "Με συγχωρεις για τα επομενα, μα εχω εξετασει τα ενδεχομενα, πλεον θυμιζεις σκαρτη γκομενα, που τριγυρνα στα κατεχομενα" Παντελης
Και Για Όλα τα παιδικά Χαμόγελα να κοπεί το ΦΠΑ, από τα παιδικά προϊόντα!   ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΡΕΙ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!Όπως είχα ήδη μοιραστεί με όλους εσάς, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και εγώ προσωπικά ξεκινάμε σειρά δράσεων για να προστατεύσουμε και να θωρακίσουμε το έργο και τις δράσεις μας για τα παιδιά!Σήμερα δοκιμάζεται κάθε ελληνική οικογένεια, κάθε νοικοκυριό!Σήμερα δοκιμάζεται και η μεγάλη πολύτεκνη οικογένεια «Το Χαμόγελο του Παιδιού»!Σήμερα σας χρειάζομαι δίπλα μου για να ανατρέψουμε μαζί την άδικη φορολογία που επιβάλλεται στον Οργανισμό στερώντας ουσιαστικά από τα παιδιά τις πολύτιμες δωρεάν υπηρεσίες που παρέχει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε κάθε παιδί στην Ελλάδα!Σήμερα για μία ακόμα φορά πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να συνεχίσουμε μαζί να στηρίζουμε τους ασθενέστερους και όλους όσοι έχουν ανάγκη!Σήμερα σας χρειάζομαι δίπλα μου για να ακουστεί δυνατά η φωνή και τα αιτήματά μας!Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικά τους φόρους που κάθε μήνα καταβάλει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στερώντας έτσι πόρους -που με κόπο εξασφαλίζονται από όλους εσάς και τις επιχειρήσεις στη χώρα μας- από τα παιδιά!Σήμερα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σας χρειάζεται! Πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»Υπογράφουμε ΟΛΟΙ εδώ http://bit.ly/xamogeloypografesΔιαβάστε Παρακάτω την Λίστα των Αιτημάτων μας: ΛΙΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ1. Απαλλαγή του Συλλόγου από το Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του Σχεδίου Νόμου «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης κτλ.».Πιο συγκεκριμένα θα θέλαμε να ζητήσουμε την απαλλαγή του Συλλόγου από το Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του Σχεδίου Νόμου «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης κτλ.», βάσει του οποίου το Υπουργείο Οικονομικών αντιλαμβανόμενο την άμεση ανάγκη για τη διάθεση παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας από επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) προς τους πρόσφυγες και συμβάλλοντας στη συνολική προσπάθεια της Κυβέρνησης, εξετάζει το ενδεχόμενο απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των δωρεών αυτού του είδους και προχωρά στη νομοθέτησή της με το Άρθρο 78.Όπως μάλιστα ενημερωθήκαμε βάσει του Άρθρου 78 από τον Φ.Π.Α. απαλλάσσονται: ● ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. οι Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα,  οι ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ (όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του ν.4270/2014),  τα εκκλησιαστικά ΝΠ,  τα ΝΠΙΔ ή οι οντότητες που εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς2. Απαλλαγή του Συλλόγου από την καταβολή Φόρων Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ή Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ). Σήμερα υπάρχει απαλλαγή από τον κύριο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, ενώ επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος επί του συνόλου των εμπράγματων δικαιωμάτων. Ζητείται, απαλλαγή από φόρους ακινήτων και ιδιοκτησίας ακινήτων καθώς και των δικαιωμάτων επί ακινήτων στο σύνολο των ακινήτων.3. Να αποτελέσουν οι σύντομοι κωδικοί κατ΄ ουσία δωρεοδοτική πράξη ως ανώνυμη δωρεά. Σήμερα, οι σύντομοι κωδικοί λογίζονται ως εμπορική πράξη, το εισόδημα φορολογείται και επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. Ζητείται, οι σύντομοι κωδικοί να αποτελούν κατ΄ ουσία δωρεοδοτική πράξη και πρέπει να λογίζονται ως ανώνυμη δωρεά. Υπάρχει εσωτερική αλληλογραφία μεταξύ τμημάτων του Υπ. Οικονομικών.4. Απαλλαγή του Συλλόγου από τον Φόρο Μεταβίβασης Κεφαλαίου (Αποδοχή). Σήμερα, ο φόρος μεταβίβασης κεφαλαίου (ακίνητο, δικαιώματα, ρευστό) είναι 0,5%. Ζητείται, η απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης.5. Επέκταση της απαλλαγής του ΦΠΑ και σε άλλα είδη ή υπηρεσίες, εφόσον τα συγκεκριμένα διατίθενται ή εξυπηρετούν κοινωνικές δράσεις. Σήμερα υπάρχει απαλλαγή στις αγορές πχ τροφίμων με ΦΠΑ, όταν τα τρόφιμα πρόκειται να διατεθούν σε κοινωνικές δράσεις. Ζητείται η επέκταση της απαλλαγής του ΦΠΑ και σε άλλα είδη ή υπηρεσίες, εφόσον τα συγκεκριμένα διατίθενται ή εξυπηρετούν κοινωνικές δράσεις.6. Απαλλαγή του Συλλόγου από το ΦΠΑ όλου του κύκλου των σύντομων κωδικών καθώς αποτελεί κατ’ ουσία δωρεά. Σήμερα οι σύντομοι κωδικοί εμπεριέχουν ΦΠΑ και υποχρεούμαστε σε έκδοση τιμολογίου για την απόδοση των χρημάτων από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, παρότι είναι αποδεκτό από εσωτερική τους αλληλογραφία ότι οι σύντομοι κωδικοί αποτελούν δωρεοδοτική πράξη άρα δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ. Ζητείται η απαλλαγή από το ΦΠΑ όλου του κύκλου των σύντομων κωδικών καθώς αποτελεί κατ’ ουσία δωρεά.7. Απαλλαγή του Συλλόγου από την καταβολή Τελών Κυκλοφορίας για τα οχήματα που διαθέτει (Κινητές Ιατρικές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας για νεογνά και παιδιά ενταγμένα στο Ε.Κ.Α.Β., Ιατρικές Μονάδες προληπτικής Ιατρικής, Οχήματα Άμεσης Επέμβασης, Εξειδικευμένα λεωφορεία για την μεταφορά των παιδιών που μεγαλώνουν στα Σπίτια του Συλλόγου, Φορτηγά ψυγεία για την ασφαλή μεταφορά αγαθών κ.λ.π.)«Το Χαμόγελο του Παιδιού» δραστηριοποιείται σε τομείς πρωτοβάθμιας Υγείας μέσω των Κινητών Ιατρικών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας για νεογνά και παιδιά οι οποίες είναι ενταγμένες στο Ε.Κ.ΑΒ., των Ιατρικών Μονάδων προληπτικής Ιατρικής καθώς και του Κέντρου Ημέρας Ψυχικής Υγείας.Επίσης, για την υλοποίηση των δεκάδων δράσεων καθημερινά ο Σύλλογος διαθέτει (Οχήματα Άμεσης Επέμβασης, Εξειδικευμένα λεωφορεία για την μεταφορά των παιδιών που μεγαλώνουν στα Σπίτια του Συλλόγου, Φορτηγά ψυγεία για την ασφαλή μεταφορά αγαθών κ.λ.π.) που αποτελούν σημαντικό «εργαλεία» για την πραγματοποίηση του πανελλαδικού έργου. Για την επίτευξη των σκοπών τα οχήματά έχουν χαρακτηριστεί ως οχήματα εκτάκτου ανάγκης (ΦΕΚ 819Β/2.4.2014).Ζητείται η πρόβλεψη για την απαλλαγή των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων μας για τους ανωτέρω λόγους, καθώς η νομοθεσία 2367/1953 λειτουργεί με τους όρους και τους κανόνες της εποχής εκείνης αλλά και τον αριθμό οχημάτων του 1953.Αναφέρουμε, ότι ο Νομοθέτης προέβλεψε για την εποχή του τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα κοινής ωφελείας τους οποίους απάλλαξε των τελών για κάθε είδους οχήματα, ασθενοφόρα, κινητά ιατρεία, φορτηγά, χειρουργεία εκστρατείας κ.λ.π. προς ενίσχυση απόρων τάξεων του πληθυσμού. Επίσης, απαλλάσσει οχήματα που ανήκουν στο πρόγραμμα αμερικανικής βοηθείας καθώς και σε συγκεκριμένους εράνους, με τα οχήματα να προέρχονται εκ δωρεών.Βασιζόμενοι λοιπόν στο πνεύμα της υπάρχουσας νομοθεσίας και αντιλαμβανόμενοι ότι έκτοτε έχει διαφοροποιηθεί ο τρόπος παροχής της κοινής ωφέλειας παρακαλούμε όπως διερευνήσετε πιο εμπεριστατωμένα τον τρόπο ένταξής μας στις συγκεκριμένες διατάξεις με την κατάθεση τροπολογίας επικαιροποίησης του συγκεκριμένου νόμου.8. Απαλλαγή του Συλλόγου από την καταβολή φόρου εισοδήματος για τα μισθώματα. Σήμερα, τα μισθώματα φορολογούνται με κλίμακα επιχειρήσεων νομικών προσώπων, σαν κέρδος. Ζητείται, η απαλλαγή φόρου εισοδήματος για τα μισθώματα.9. Απαλλαγή του Συλλόγου από το φόρο εισοδήματος για τα εισοδήματα που διοχετεύονται στην επίτευξη του σκοπού. Σήμερα, πάσης φύσεως εισόδημα που δεν παράγεται κατά την επίτευξη του σκοπού λογίζεται ως φορολογητέα ύλη και το αποτέλεσμά τους φορολογείται σύμφωνα με την κλίμακα νομικών προσώπων (29% κύριος φόρος + 100% προκαταβολή φόρου). Με απλά λόγια: , αν εισπράτταμε χρήματα για τη διαμονή των παιδιών στα σπίτια και στην ημερήσια φροντίδα,  αν εισπράτταμε χρήματα για τη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους,  αν εισπράτταμε χρήματα για τη διακομιδή των ασθενών,  αν εισπράτταμε χρήματα για την παροχή τηλεφωνικής ψυχολογικής υποστήριξης τότε δε θα φορολογούμαστε για το εισόδημα, αλλά θα είχε χαθεί η έννοια του κοινωνικού έργου.Ζητείται, η απαλλαγή φόρου εισοδήματος για τα εισοδήματα που διοχετεύονται στην επίτευξη του σκοπού.10. Απαλλαγή του αντικειμενικού φόρου στις παραχωρήσεις, που διενεργούντα σε πιστοποιημένους φορείς του Ν2646/1998 στα φυσικά και νομικά πρόσωπα.   Σήμερα επιβάλλεται τεκμαρτά 3 τοις εκατό επί της αντικειμενικής αξίας στο εισόδημα για κάθε ακίνητο που παραχωρείται. Ακόμα κι αν παραχωρείται σε πιστοποιημένους φορείς του Ν2646/1998 καταβάλλεται προκαταβολικά τεκμαρτός φόρος στο αντικειμενικό μίσθωμα. Ζητείται η απαλλαγή του αντικειμενικού φόρου στις παραχωρήσεις που διενεργούντα σε πιστοποιημένους φορείς του Ν2646/1998 στα φυσικά και νομικά πρόσωπα.11. Ζητείται, τα οικονομικά θέματα να διαχειρίζονται μόνο μέσω του Υπουργείου Οικονομικών και να γίνονται defacto αποδεκτές οι οικονομικές καταστάσεις που εκείνο επιβάλλει. Σήμερα, η κάθετη διάρθρωση του δημοσίου τομέα αναγκάζει κάθε υπουργείο να ζητά δικές του ιδιόμορφες οικονομικές καταστάσεις, πολλές φορές χωρίς καμία οικονομική λογική με βαρύ διοικητικό βάρος.12. Φορολογικές διευκολύνσεις και διεθνή παραρτήματα. Σήμερα, η λειτουργία φορέων σε διεθνές επίπεδο καθίσταται δυσχερής καθώς δεν είναι καθορισμένη η διαδικασία διαπίστευσης φορέων με διεθνή δράση από τις ελληνικές αρχές. Εμφανίζεται μάλιστα το φαινόμενο να αναγνωρίζονται ως διεθνείς, φορείς που απλά έχουν έδρα στο εξωτερικό. Ζητείται να αναγνωρίζονται οι ελληνικοί φορείς κατόπιν ελέγχου της διεθνούς δράσης ως διεθνείς και η δημιουργία πλαισίου διευκολύνσεων για τη διεθνή δράση πιστοποιημένων φορέων του Ν2646/1998.13. Πετρέλαιο θέρμανσης – καύσιμα κίνησης – Επίδομα Θέρμανσης. Σήμερα τα παιδιά που βρίσκονται στα σπίτια του Χαμόγελου του Παιδιού είναι ανήλικα με μηδενικό εισόδημα. Η γονική τους μέριμνα έχει περιέλθει στο Χαμόγελο του Παιδιού που δεν είναι Φυσικό Πρόσωπο, αλλά Νομικό Πρόσωπο και δεν μπορεί να υποβάλει αίτημα για επίδομα θέρμανσης. Τα παιδιά έχουν μηδενικό εισόδημα, έχουν απομακρυνθεί από το αρχικό οικογενειακό περιβάλλον και δεν μπορούν να ωφεληθούν τα ευεργετήματα του νόμου. Ζητείται, για τα παιδιά που υπάρχει η επιμέλεια ή η γονική μέριμνα, πρόβλεψη δυνατότητας χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης στο Χαμόγελο του Παιδιού.14. Ζητείται η ένταξη για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στα νομικά πρόσωπα που δικαιούνται επιστροφής φόρου καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης – καύσιμα κίνησης). Σήμερα, τα καύσιμα επιβαρύνονται με το σύνολο των ειδικών φόρων. Ζητείται η ένταξη για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στα νομικά πρόσωπα που δικαιούνται επιστροφής φόρου καυσίμων.15. Διάφορα Θέματα που σχετίζονται με φορείς του Ν2646/1998 Στα φυσικά πρόσωπα πρέπει να διατηρηθεί και να διευρυνθεί η φορολογική απαλλαγή εισοδήματος από δωρεές σε πιστοποιημένους φορείς του Ν2646/1998. Προς ενίσχυση του ρόλου των φορέων και της συμπληρωματικότητας του δημοσίου συμφέροντος ζητείται η απαλλαγή των φυσικών (και νομικών όπου ισχύει) προσώπων από τις παραχωρήσεις που διενεργούν προς τους ανωτέρω φορείς, τις δωρεές εν ζωή ή τις κληρονομιές.6/5/2016
Τα διαμάντια είναι Σκληρά ,Διαυγή και Αληθινά ! 
read more ►
0 σχόλια