Στον καθηγητή Μίνωα Γαροφαλάκη η Διάκριση του Πολυτεχνείου Κρήτης,

21/5/16

Διάκριση για το Πολυτεχνείο Κρήτης,
Ο Μίνως Γαροφαλάκης, καθηγητής και εκτελών χρέη κοσμήτορα της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης και το Εργαστήριο Τεχνολογίας Συστημάτων Λογισμικού και Δικτυακών Εφαρμογών πρόκειται να συμμετάσχουν ως εταίροι στο Human Brain Project, μίας από τις δύο εμβληματικές πρωτοβουλίες (EUFETFlagshipInitiatives) στον τομέα των μελλοντικών και αναδυόμενων τεχνολογιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το όραμα του HumanBrain Project είναι η κατανόηση του ανθρώπινου εγκεφάλου και των ασθενειών του, η δημιουργία νέων θεραπειών και η ανάπτυξη νέων επαναστατικών τεχνολογιών στους υπολογιστές. Το HumanBrainProject (2013-2023)ανήκει στις 2 εμβληματικές πρωτοβουλίες(EU FET Flagship Initiatives) στον τομέα των μελλοντικών και αναδυόμενων τεχνολογιών, της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που αποτελεί την αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δεκαετία 2010-2020. Τα ερευνητικά αυτά προγράμματα έχουν διάρκεια 10 ετών με συνολική χρηματοδότηση περίπου 1,19 δισ. ευρώ το καθένα και έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν έρευνα με όραμα και στοχευμένη αποστολή που θα οδηγήσει σε σημαντικές ανακαλύψεις στον τομέα της πληροφορικής.

Η ευρωπαϊκή εμβληματική πρωτοβουλία με τίτλο Human Brain Project αποτελεί μια παγκόσμια προσπάθεια με τη συνεργασία περισσότερων από 200 ερευνητών από ολόκληρο τον κόσμο σε τομείς όπως οι νευροεπιστήμες, η ιατρική και η πληροφορική, με στόχο να κατανοηθεί ο εγκέφαλος, οι ασθένειές του και οι υπολογιστικές του δυνατότητες. Από την Ελλάδα συμμετέχουν μόνο το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πολυτεχνείο Κρήτης.
Πρόκειται για το πιο φιλόδοξο πείραμα στον τομέα του, αφού στόχος είναι μία λεπτομερέστατη προσομοίωση του ανθρώπινου εγκεφάλου. Η ερευνητική ομάδα του κ. Γαροφαλάκη θα ηγηθεί στο κομμάτι της διαχείρισης πολύ μεγάλων συνόλων δεδομένων του ανθρώπινου εγκεφάλου.
Το έργο αυτό θα παράγει και θα αναλύσει στρατηγικά επιλεγμένα σύνολα δεδομένων για τη δομή και τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου, εξάγοντας έτσι γενικές αρχές για την οργάνωση του εγκεφάλου. Ένα ουσιαστικό τμήμα της εργασίας θα επικεντρωθεί σε σύνολα δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για να προβλεφθούν χαρακτηριστικά του εγκεφάλου που είναι δύσκολο ή αδύνατο να μετρηθούν πειραματικά. Κατά συνέπεια, η ενσωμάτωση πολύ μεγάλων και διαφορετικών συνόλων δεδομένων και η διαχείρισή τους είναι ουσιώδους σημασίας στην προσπάθεια αυτή, στην οποία οι γνώσεις και η εμπειρία του καθηγητή Μίνωα Γαροφαλάκη αποδεικνύεται ότι είναι εξαιρετικής σημασίας.
Πολυτεχνείο Κρήτης
Αναδημοσιευσα Από Ρεθεμνιωτικα Νεα