«Εργαστήριο μελέτης και έρευνας της ιστορίας της εκπαίδευσης»,

21/5/16


ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ,
Η σύμβαση για τη δωρεάν παραχώρηση και χρήση του δημοτικού κτιρίου στην Παλιά Πόλη (επί της οδού Βερνάδου) στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, υπογράφηκε στο Δημαρχείο Ρεθύμνου, ανάμεσα στον δήμαρχο Γιώργο Μαρινάκη τον εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Αντώνη Χουρδάκη, Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Αγωγής- Διευθυντή του Εργαστηρίου Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος.
Η παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου από τον Δήμο προς το Πανεπιστήμιο γίνεται για να λειτουργήσει το «Εργαστήριο μελέτης και έρευνας της ιστορίας της εκπαίδευσης και του διδασκαλικού Επαγγέλματος (Ε.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε.)» στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο της διασύνδεσης της τοπικής κοινωνίας με το Πανεπιστήμιο.
Το εργαστήριο μελέτης και έρευνας της ιστορίας της εκπαίδευσης και του διδασκαλικού επαγγέλματος, έχει σκοπό να ερευνά, να μελετά και ν’ αναπλάθει το εκπαιδευτικό, σχολικό παρελθόν και την εξέλιξη του επαγγέλματος του δασκάλου και της δασκάλας κατά την νεότερη κυρίως περίοδο της ελληνικής ιστορίας και έχει σαν αποστολή του την ιστορική εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών σε θέματα εκπαιδευτικής και σχολικής κληρονομιάς. Στο χώρο του κτηρίου θα γίνονται εργαστηριακά μαθήματα, ανοικτές διαλέξεις και σεμινάρια για τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών/ τριών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αλλά και όσων εκπαιδευτικών και μελλοντικών πολιτών ενδιαφέρονται σε θέματα εκπαιδευτικής ιστορίας και διδακτικής, όπως επίσης και επιστημονικά συνέδρια και εκδηλώσεις παγκόσμιας εμβέλειας.
Στο ίδιο κτήριο θα στεγαστεί και η ιστορική βιβλιοθήκη του εργαστηρίου και το σχετικό με τη λειτουργία του ιστορικό εκπαιδευτικό υλικό (εποπτικό και διδακτικό).
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Ρεθύμνου, κατά την υπογραφή της σύμβασης τονίστηκε ιδιαίτερα, ότι συμβατικός όρος της παραχώρησης είναι η συνεργασία του Εργαστηρίου( Ε.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε. ) με το Σχολικό Μουσείο της Αμνάτου, που είναι το μοναδικό στο νομό. Κάτι που θα επιτευχθεί μέσα από την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στα εκθέματα του οποίου θα μπορούν να ξεναγούνται και να εκπαιδεύονται φοιτητές /τριες της Σχολής Επιστημών Αγωγής στο πλαίσιο του προγράμματος των σπουδών τους αλλά και μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας στο πλαίσιο Επιστημονικών Εκδηλώσεων, συναφών με το αντικείμενο του Εργαστηρίου.
Επιπλέον, Δήμος και Πανεπιστήμιο αναφέρθηκαν στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο έχει «υιοθετηθεί» από το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο έχει δεσμευθεί ότι θα στηρίξει επιστημονικά τη λειτουργία του.
Παρόντες στην υπογραφή της σύμβασης ήταν ακόμα οι: Γιώργος Γεωργαλής, αντιδήμαρχος Παιδείας, Παναγιώτης Μιχαηλίδης, πρόεδρος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Κωνσταντίνος Καράς, επίκουρος καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γ. Σπαντιδάκης, μέλος του Συμβουλίου του Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιάννης Σουφαλιδάκης, νομικός σύμβουλος του Πανεπιστημίου Κρήτης και ο Μ. Τρούλης, εκπρόσωπος της ΙΛΕΡ.

Αναδημοσιευσα Από Ρεθεμνιωτικα Νεα