Βιωσιμότητα του ελαιώνα,

21/5/16

 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
Πρακτική εκπαίδευση γεωπόνων και αγροτών σε ελαιώνες της ΕΑΣ Πεζών, της ΕΑΣ Μεραμβέλλου και της Ομάδας Παραγωγών Νηλέας στη Μεσσηνία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου «Εφαρμογή νέων καλλιεργητικών πρακτικών στην ελαιοκομία με στόχο τον μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή - oLIVE CLIMA» που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ε.Ε. με επιστημονικό συντονισμό του Ινστιτούτου.
09/02/2013
Έμφαση δόθηκε στο κλάδεμα των ελαιοδέντρων με σκοπό την αυξημένη δέσμευση CO2 μέσω της φωτοσύνθεσης και να αυξηθεί η παραγωγή κάθε χρόνο με ταυτόχρονη μείωση του «αποτυπώματος άνθρακα». Ο ερευνητής του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, Δρ. Γιώργος Κουμπούρης σε συνεργασία με τοπικούς γεωπόνους και ελαιοπαραγωγούς και λαμβάνοντας υπόψη τις εδαφοκλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής, εξειδίκευσαν το κλάδεμα διαμόρφωσης και καρποφορίας της ελιάς, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι και τόνισε τον ρόλο του κλαδέματος στο περιορισμό της παρενιαυτοφορίας των ελαιοδένδρων.
Σημαντικό ρόλο στη βιωσιμότητα του ελαιώνα αλλά και στη φιλοπεριβαλλοντική του λειτουργία και στο αποτύπωμα του άνθρακα έχει η διαχείριση των ζιζανίων. Ο τ. ερευνητής του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου Δρ. Κωνσταντίνος Γιαννοπολίτης αναφέρθηκε στις κατάλληλες πρακτικές διαχείρισης των ζιζανίων, ώστε να αυξηθεί η απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα τον χειμώνα, από όλο τον ελαιώνα.
Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη μείωση του κόστους παραγωγής του ελαιολάδου από το γεωργο-οικονομολόγο κ. Γιώργο Μιχαλόπουλο, διευθυντή της Ρόδαξ Άγρο, τονίζοντας την εφαρμογή πρακτικών αξιοποίησης φυσικών υλικών για τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους αλλά και εργαλεία καλύτερης διαχείρισης του συστήματος παραγωγής και προβολής του ελαιολάδου.
Τέλος πολύτιμες οδηγίες λίπανσης, άρδευσης αλλά και γενικότερα διαχείρισης του ελαιώνα είχαν την ευκαιρία να ακούσουν οι ελαιοπαραγωγοί του Νηλέα, εκτός από τους προηγούμενους εισηγητές, και από τον Δρ Χρίστο Ξυλογιάννη καθηγητή του Πανεπιστημίου Βασιλικάτα της Ιταλίας.
Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων

Αναδημοσιευσα Από Ρεθεμνιωτικα Νεα