Εκφοβισμός,

18/3/16


Συζήτηση-Συμπεράσματα
Όπως είδαμε στο συγκεκριμένο άρθρο, ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα σοβαρότατο πρόβλημα το οποίο έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις παγκοσμίως. Οι επιπτώσεις του εκφοβισμού είναι δραματικές για όλους όσους συμμετέχουν σ’ αυτόν. Πολλά και ποικίλα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί σε διάφορες χώρες του κόσμου στην προσπάθεια καταπολέμησης του σχολικού εκφοβισμού.
Στα δυο προγράμματα που μόλις παρουσιάστηκαν φάνηκε πως στόχος των προγραμμάτων πρόληψης / παρέμβασης του σχολικού εκφοβισμού είναι η προώθηση της ασφάλειας στο χώρο του σχολείου. Στο επίκεντρο των προγραμμάτων βρίσκεται η εκπαίδευση των μαθητών σε ποικίλες κοινωνικό - συναισθηματικές και συμπεριφοριστικές δεξιότητες, οι οποίες προάγουν την προκοινωνική συμπεριφορά. Κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση της βίας στο σχολείο παίζει η συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων και ομάδων. Οι διάφορες κοινότητες (διεθνείς, κρατικές και τοπικές) είναι απαραίτητο να συνεργαστούν με τους διευθυντές, τους γονείς και τους μαθητές, προκειμένου να λάβει χώρα μια σωστή και αποτελεσματική πρόληψη/ παρέμβαση για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού και άλλων μορφών βίας. Αναντίρρητα, απαιτείται περαιτέρω έρευνα και ιδίως στον ελληνικό χώρο προκειμένου να διευκρινιστεί η σχέση του σχολικού εκφοβισμού με τις επικίνδυνές συμπεριφορές.
Το
μέλλον του κόσμου είναι τα παιδιά και το μέλλον των παιδιών βρίσκεται στα χέρια μας. Είναι, λοιπόν, ευθύνη όλων μας να προστατεύσουμε τα παιδιά και να διασφαλίσουμε το μέλλον μας.