Η Αθήνα "Κόσμημα" Διαχρονικό,

21/3/16

ΕΝΑ ΣΠΑΝΙΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΌ ΑΡΧΕΙΟ !
ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ... ! Έχουμε δει πολλές φωτογραφικές σειρές που αφορούν στην παλιά Αθήνα. Νομίζω όμως ότι αυτή είναι η περισσότερο συστηματική και ενδιαφέρουσα, κυρίως λόγω των περιεκτικών κειμένων που συνοδεύουν κάθε φωτογραφία. Αξίζει επομένως τον κόπο να την διατηρήσουμε στο αρχείο μας.