Συνάντηση Μητροπολίτη Ρεθύμνης με μαθητές και καθηγητές,

21/5/16

Η Β΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Τά χαρούμενα πρόσωπα τῶν μαθητῶν τῆς Β1 τάξης τοῦ 1ου Γυμνασίου Ρεθύμνου πλημμύρισαν τούς χώρους τοῦ Ἐπισκοπείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου στόν Λόφο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τό πρωΐ τῆς Παρασκευῆς 11 Ἰανουαρίου 2013. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Εὐγένιος ὑποδέχθηκε στήν εἴσοδο τοῦ Ἐπισκοπείου τούς μαθητές τούς ὁποίους συνόδευε ἡ θεολόγος καθηγήτρια τοῦ 1ου Γυμνασίου κ. Δέσποινα Πετρούλη. Οἱ μαθητές ἀνταποκρίθηκαν σέ σχετική πρόσκληση πού τούς εἶχε ἀπευθύνει ὁ Ἐπίσκοπός μας ὅταν, στίς ἀρχές τοῦ σχολικοῦ ἔτους, ἐπισκέφθηκε τό σχολεῖο τους καί τούς διένειμε ἀντίτυπα τῆς Καινῆς Διαθήκης.
Κατά τήν διάρκεια τῆς ἐπισκέψεως τῶν μαθητῶν στό Ἐπισκοπεῖο ὁ Ἐπίσκοπός μας εἶχε τήν εὐκαιρία νά τούς μιλήσει, νά τούς ἀκούσει ἀλλά καί νά τούς ξεναγήσει στούς χώρους τοῦ Ἐπισκοπείου, ἰδιαίτερα δέ στό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου καί πάντων τῶν Ρεθυμνίων Ἁγίων, τά θυρανοίξια τοῦ ὁποίου εἶχε τελέσει ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ Οικουμενικός Πατριάρχης μας κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ κατά τήν ἱστορική καί ἀλησμόνητη ἐπίσημη ἐπίσκεψή του στό Ρέθυμνο τόν περασμένο Σεπτέμβριο. Ἐκεῖ μέ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἄκουσαν τόν Σεβ. Μητροπολίτη κ. Εὐγένιο νά τούς ἀναλύει τά τῆς εἰκονογράφησης τοῦ Παρεκκλησίου, ἡ ὁποία ὁλοκληρώθηκε πρόσφατα καί ἱστορεῖ ὅλους τούς Ἁγίους τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας τῶν ἐπαρχιῶν Ρεθύμνης καί Μυλοποτάμου.
Οἱ μαθητές ἔλαβαν ἀπό τόν Ἐπίσκοπό μας ἀναμνηστικά δῶρα καί τόν εὐχαρίστησαν γιά τήν χαρά καί τήν εὐλογία τῆς ἐπισκέψεώς τους στό Σπίτι αὐτό τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἄρα καί δικό τους σπίτι. Οἱ μαθητές πρόσφεραν στόν Σεβ. Μητροπολίτη κ. Εὐγένιο ἐκδόσεις τοῦ σχολείου τους, ὅπως τό ἡμερολόγιο πού ἐξέδωσαν, τό βιβλίο μέ τίτλο «Γλυπτά καί Ἐνεπίγραφες πλάκες τοῦ Ρεθύμνου» καί τό 10ο τεῦχος τοῦ σχολικοῦ περιοδικοῦ «ΤΟ 1ο ΒΗΜΑ». Ἕνας μάλιστα ἀπό τούς μαθητές συγκίνησε ἰδιαίτερα τόν Ἐπίσκοπό μας ὅταν τοῦ προσέφερε εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου τήν ὁποία εἶχε ὁ ἴδιος φιλοτεχνήσει.
Αναδημοσιευσα Από Ρεθεμνος